• 14/06/2024

Discussies over de Dreef aan Kasteel Moretus in Boechout gaan verder

BOECHOUT – Er zijn zo van die dossiers die nooit verdwijnen in een bepaalde gemeente. In Boechout gaat het over de dreef. Vorig jaar had het schepencollege een vergunning onder voorwaarden afgeleverd voor het vellen en vervangen van 95 bomen. Die is nu ingetrokken.

Lode Van den Brande (’t Dorp Boechout Vremde, zie foto): ‘Ik ben tegen die vergunning in beroep gegaan. Niks mis met de opgelegde voorwaarden. Een dreefcommissie, grondig wetenschappelijk onderzoek en een beheerplan: allemaal dingen waar wij met ’t Dorp altijd voor gepleit hebben. Maar waarom dan tegelijk een vergunning afleveren voor het vellen en vervangen van die 95 bomen? Dat soort blanco cheque leek mij nergens voor nodig.’

Kris Swaegers (Groen), schepen voor groen: ‘De omgevingsvergunningsaanvraag van de graaf ging over veiligheid: de conditie van de bomen èn de aanwezigheid van de pijpleiding té dicht bij negentien bomen. Iedereen wist dat de vergunningsaanvraag zou komen. Daar is op verschillende momenten over gecommuniceerd. Vooraf hebben we gevraagd aan de graaf om ons in zijn dossier te overtuigen van de noodzaak tot kappen. Hij heeft dan nog een boomonderzoek op vijftien bomen georganiseerd. Uit dit onderzoek bleek echter geen reden tot kappen. Deze vaststelling bracht ons ertoe om een gesprek met Defensie aan te gaan en een overeenkomst te sluiten. Defensie zal jaarlijks via een schriftelijk verslag op de hoogte gebracht worden van de staat van de bomen, hetzij onmiddellijk bij vaststelling van een ongunstige situatie.’

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed en de Provinciaal Omgevingsambtenaar adviseerden de provincie om die vergunning niet te verlenen. Van den Brande:  ‘Daarop heeft graaf Moretus een wijs besluit genomen. De graaf heeft de Deputatie laten weten dat hij afstand doet van de vergunning die hem door het college werd verleend. Die is vanaf nu dus onbestaande.’ Swaegers: ‘In de vergunning werden zoveel voorwaarden  opgenomen dat het voor de graaf onmogelijk was om zomaar bomen te kappen. Je kan je afvragen waarom we dan die vergunning afleverden. Dat gebeurde op advies van studiebureau Arcadis. Alleen door de vergunning af te leveren konden wij ‘on speaking terms blijven.’

‘Intussen is de situatie in positieve zin veranderd: sinds 24 november 2021, is er de erfpachtovereenkomst met Kempens Landschap èn sindsdien heeft de verleende omgevingsvergunning geen betekenis meer. Het doel  ‘de dreef beheren en beschermen’ is bereikt.  Nu moet er enkel nog een nieuwe regeling overeengekomen worden tussen Defensie en Kempens Landschap, aangezien Kempens Landschap binnen de erfpachtovereenkomst, het zakelijk recht heeft. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.’

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag interpelleerde Van den Brande over een vergunning die werd afgeleverd voor het vellen van drie monumentale beuken in hetzelfde  bos. ’t Dorp waarschuwde het bestuur dat men de regelgeving niet respecteerde en het college zelfs niet bevoegd was om zo’n vergunning af te leveren. Swaegers gaf dit toe. ‘Dat is een foutje van onze administratie. Per jaar krijgen wij 60 aanvragen voor kapvergunningen dus kan er al eens een keertje iets mis lopen. Eerder werd een kapvergunning verleend om in de buurt één beuk te vellen, nu ging het over drie beuken en is een omgevingsvergunning nodig. De fout wordt rechtgezet maar de bomen zijn niet meer te redden. Daarvoor zijn ze veel te ziek.’

Edwin MARIËN

Foto ‘t Dorp Boechout Vremde

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten