• 19/06/2024

Deze zomer 208 speelstraten in acht districten, gratis expo in het MAS

ANTWERPEN – 208 Antwerpse straten worden tijdens de zomervakantie voor korte of langere tijd omgetoverd tot speelstraten. Daarmee zijn opnieuw heel wat Antwerpse kinderen verzekerd van sport- en speelplezier voor eigen deur.

Speelstraten zijn straten die tijdens bepaalde uren ingericht worden om maximale speelruimte te creëren voor kinderen. In zo’n speelstraat is doorgaand verkeer tijdens welbepaalde tijdsloten niet toegelaten. De stad voorziet telkens de nodige logistieke ondersteuning voor de inrichting in de vorm van nadarhekken en signalisatie. Op die manier zijn speelstraten door heel de stad uniform herkenbaar.

In aanloop naar de zomervakantie werden tot nu toe 208 aanvragen voor speelstraten goedgekeurd. 72 daarvan zijn zogenaamde ‘korte speelstraten’ (één tot twee dagen), 136 daarvan zijn ‘lange speelstraten’ (drie tot veertien dagen). Voor juli gaat het om 80 speelstraten, voor augustus zijn de aanvragen nog niet afgesloten, maar de teller staat daar voorlopig op 128 ingediende aanvragen. Koploper qua aantal is het district Antwerpen met 53 speelstraten, gevolgd door Berchem met 40, Deurne met 38, Borgerhout met 31, Wilrijk met negentien, Ekeren met dertien, Merksem met acht en Hoboken met zes. Alleen voor het district Berendrecht / Zandvliet / Lillo werden nog geen speelstraten aangevraagd maar dat is nog steeds mogelijk.

De stijgende trend van de afgelopen jaren wordt in 2022 verder gezet. In 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de coronacrisis, lag het aantal speelstraten nog op 116. Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘2021 was over het ganse jaar bekeken zelfs een recordjaar, afwachten of we daar dit jaar boven gaan. Het lijkt erop dat covid en de daaraan verbonden reis- en recreatieve beperkingen het concept van de speelstraten verankerd heeft in heel wat Antwerpse wijken en vakantieplanningen. Duidelijk is dat we tegemoet komen aan een bestaande behoefte.’

Nu vrijdag 1 juli opent ‘Een Blik op de collectie’ in het gratis toegankelijke kijkdepot in het MAS. Bezoekers kunnen er met een andere blik kijken naar de rijke MAS-collectie , die bestaat uit zo’n 500 000 stuks. De focus ligt op de biografie van de objecten: wie maakte, verzamelde of gebruikte ze? Het MAS laat de drie deelcollecties van een verfrissende kant zien. Tegelijk geeft de presentatie ook een inkijk in restauraties van objecten en onderzoek over bijzondere stukken.

Het ontstaan van de MAS-collectie gaat terug tot de negentiende eeuw. Een tijd van grootse modernisering, waardoor in de stad veel erfgoed verdween. Tegelijk vroeg de Antwerpenaar zich af: moeten we het erfgoed niet bewaren? Zo groeiden verzamelingen rond geschiedenis, kunst en folklore, nu de collectie Antwerpen van het MAS. Via de haven en door overzeese handelscontacten van Antwerpse zakenlui belandde in dezelfde periode veel kunst uit andere werelddelen in de stad. Zo ontstond de wereldcollectie van het MAS. En aan het begin van de twintigste eeuw breidden ook de maritieme verzamelingen sterk uit, door schenkingen en aankopen bij scheepswerven en rederijen. Dat was de basis voor de huidige maritieme verzameling. (EM / Foto Pat VERBRUGGEN)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten