• 14/06/2024

Deze zeven Antwerpse gemeenten gaan voor verkeersveiligheid

BOECHOUT – Brecht, Geel, Lille, Meerhout, Mol, Boechout en Hemiksem en hun politiezones nemen deel aan het startoverleg Verkeersveilige Gemeente. De gemeenten onderschrijven  de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen en onderteken(d)en het SAVE-charter. Het startoverleg is een eerste kennismaking met het traject Verkeersveilige Gemeente waarbij gemeenten een eigen actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de vier projectpartners.

Het traject is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Federale Diensten van de Gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Ze begeleiden de gemeenten en hun politiezone bij de opmaak en uitvoering van een actieplan verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt met onder meer begeleidingen op locatie, gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. De ondertekening van het SAVE-charter vormt de eerste stap van het traject Verkeersveilige Gemeente.

De ruggengraat van het actieplan bestaat uit de vijf pijlers van verkeersveiligheid: beleid en organisatie, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving, evaluatie en monitoring. Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor mobiliteit: ‘Binnen elke pijler legde de gemeenten prioriteiten vast op korte en lange termijn en bouwen ze regelmatig evaluatie in. Om de doelen van het actieplan te bereiken is nauwe samenwerking met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren cruciaal. Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Het is belangrijk dat de visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.’

Eline Peeters (N-VA), schepen voor Mobiliteit in Brecht: ‘Verkeersveiligheid is deze bestuursperiode prioriteit voor Brecht. Zo zijn we gestart met het veiliger inrichten van  onze schoolomgevingen. Maar er is nog werk aan de winkel om verkeersveiligheid structureel te verankeren, zowel in onze infrastructuur als in het gedrag van inwoners en weggebruikers.’

Burgemeester Vera Celis (N-VA) van Geel: ‘Vanuit verschillende organisaties wordt sterk ingezet op bewegen. Met de fiets naar het werk en naar de school rijden, wordt sterk aangemoedigd.’ Luc De Backer (Groen), schepen van mobiliteit in Lille: ‘Dit is voor ons een logisch vervolg om na het “safe-charter’ de volgende stap te zetten en ons te engageren voor het project ‘Verkeersveilige gemeente.’”.

Burgemeester Nele Geudens (CD) van  Meerhout: ‘We beseffen dat er pijnpunten zijn in Meerhout, waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zeker wat betreft de zwakke weggebruiker.’ Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) van  Mol: “Fietsveiligheid staat met stip op de eerste plaats van het gemeentelijk beleidsplan deze legislatuur. Verkeersveiligheid vormt de allergrootste bekommernis van onze inwoners, zo blijkt telkens opnieuw.’

Rudi Goyvaerts (PRO Boechout & Vremde), schepen van mobiliteit: ‘Als gerenommeerde fietsgemeente hebben we heel wat zachte weggebruikers in het verkeer. We willen dan ook graag onze krachten bundelen om van Boechout een verkeersveilige gemeente te maken.’ Burgemeester Luc Bouckaert (CD&V) van Hemiksem: ‘Zich in onze gemeente verplaatsen zonder ongevallen, comfortabel en in alle veiligheid. Dat moet mogelijk zijn voor voetganger, fietsers, automobilist of vrachtwagenchauffeur.’ (EM / Op de foto: Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde) ondertekent het charter)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten