• 21/06/2024

Deurne krijgt deelwagen van Partago, PFAS-onderzoek ook op rechteroever

DEURNE – Het Antwerps schepencollege keurde de erkenningsaanvraag van autodeelorganisatie Partago goed. De coöperatie zal in oktober opstarten met één deelwagen in de Stalinsstraat in Deurne-dorp. Voor uitbreidingen kunnen gebruikers zelf nieuwe locaties voorstellen.

Elke autodeelorganisatie die in stad Antwerpen actief wil zijn, moet voldoen aan bepaalde erkennings- en werkingsvoorwaarden. Afgelopen april kwam er een nieuw reglement voor autodelen, met extra aandacht voor het delen van data over beschikbaarheid, gebruik en spreiding van de deelwagens, en het inzetten van emissieloze voertuigen. Partago, dat actief is in meerdere Vlaamse gemeentes, deed een aanvraag en voldoet aan alle voorwaarden. Het gaat om een coöperatie, waarbij alle leden mede-eigenaar zijn van de 100 procent elektrische wagens. De autodeelorganisatie heeft ook een werking met buddy’s, dat zijn leden die actief meehelpen met het opladen en nieuwe gebruikers wegwijs maken in het systeem en het elektrisch rijden.

Partago plaatst enkel deelwagens in buurten die het potentieel hebben om voldoende gebruik te garanderen. Om dat te kunnen inschatten, ontwikkelden ze de online kaart www.deelauto.coop. Iedereen kan daarop aanduiden waar, en hoe vaak, ze van een deelauto gebruik zouden maken. Als er voldoende vraag binnen hun werkingsgebied is, plaatst Partago er een deelwagen. De autodeelorganisatie start in Antwerpen alvast met één elektrische wagen in de Stalinsstraat in Deurne-dorp. Voor dit eerste project werken ze samen met burgercoöperatie ZuidtrAnt cvba, Klimplant vzw en Woonhaven om het autodelen daar te stimuleren. Deze deelauto komt er met gedeeltelijke steun van fondsen van het Klimaatfonds.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Ik wens Partago veel succes in Antwerpen, en dat zeg ik ook uit eigenbelang. Elke deelwagen haalt immers particuliere wagens van de weg. Ze spelen om die reden een groeiende rol in de modal shift voor Antwerpen, en potentieel ook in de verduurzaming van onze mobiliteit.’ Momenteel zijn er drie commerciële autodeelorganisaties actief in Antwerpen: Cambio, Poppy en Green Mobility. Partago wordt de eerste coöperatieve autodeelorganisatie in Antwerpen.

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om aan de inwoners die binnen een straal van vijf kilometer van de 3M vestiging in Zwijndrecht en ten westen van de Schelde wonen een bloedanalyse voor PFAS aan te bieden. De voorbije weken schreven bijna 7 000 mensen zich hiervoor in. Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, beslist nu om ook de inwoners die op de rechteroever van de Schelde wonen én binnen de perimeter van vijf kilometer rond 3M vallen, de mogelijkheid te geven om een bloedstaal te laten afnemen. Daarnaast wordt ook het onderzoeksopzet van het humaan biomonitoringprogramma bij een 300-tal jongeren nog uitgebreid.

De bloedstaalafnames zelf zullen dit najaar starten. Momenteel wordt de overheidsaanbesteding gefinaliseerd voor de staalafnames en labo-onderzoeken. Er zullen afspraken gemaakt worden met de stad Antwerpen en het agentschap Zorg en Gezondheid om dit te organiseren. (EM / Foto Partago)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten