• 22/06/2024

Dertien roltrappen in Antwerpse premetro zijn stuk (en dat gaat nog lang zo blijven)

ANTWERPEN – In het premetrostation Meir in Antwerpen kampen vier van de vijftien roltrappen al geruime tijd met defecten.

Herstel is peperduur en bovendien worden deze roltrappen sowieso volledig vervangen begin 2024. Vandaar dat beslist werd om deze vier niet meer te herstellen.

De vijftien roltrappen in het premetrostation Meir dateren uit 1975, de beginjaren van de Antwerpse premetro.

Vier daarvan vertonen al enige tijd defecten en liggen daarom stil. Diverse essentiële onderdelen van deze vier roltrappen zijn aan vervanging toe.

Veel van deze onderdelen zijn niet meer standaard verkrijgbaar in de handel, en dienen te worden gereproduceerd.

Dat is zowel een tijdrovende als dure aangelegenheid. Bovendien wordt sowieso voorzien in vernieuwing van alle roltrappen in premetrostation Meir begin 2024.

‘Dergelijke hoge reparatiekosten voor roltrappen die over een jaartje toch verdwijnen, zijn niet te verantwoorden’, zegt men bij De Lijn. ‘Vandaar dat wij hebben beslist om deze vier roltrappen niet meer te herstellen.’

‘Deze vier roltrappen worden eerstdaags afgetimmerd met betonplexplaten om zwerfvuil en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Tevens wordt voorzien in duidelijke bewegwijzering naar het dichtstbijzijnde alternatief (roltrap/trap/lift) voor elke roltrap die uit dienst wordt genomen.’

Het gaat over de stijgende roltrap van lokethal West naar maaiveld (komt boven aan de Sint-Katelijnevest). Een alternatief is de uitgang via roltrap aan de overzijde.

Verder de dalende roltrap van maaiveld naar lokethal West (kant Sint-Katelijnevest). Alternatief is de dalende roltrap ter hoogte van de Gramayestraat of de lift aan de overkant.

Ook de stijgende roltrap van lokethal Oost naar Maaiveld (ter hoogte van de Gramayestraat) verdwijnt voorlopig. Alternatief is de stijgende roltrap aan de overzijde.

En tenslotte is er de dalende roltrap van maaiveld naar lokethal Oost (kant Wapper). Alternatief hier is de dalende roltrap ter hoogte van de Gramayestraat.

Deze alternatieve toegangen/uitgangen zullen bijkomend worden gesignaleerd. Station Meir houdt nog elf roltrappen, drie liften en twaalf vaste trappen over, al moet je in sommige gevallen wel iets verder stappen.

Ook in andere premetrostations van De Lijn zijn er nog roltrappen die defect zijn. In premetrostation Groenplaats gaat het over één roltrap ter hoogte van de toegang KDG Hogeschool.

In premetrostation Diamant zijn vier roltrappen stuk en in premetrostation Plantin drie roltrappen. In al deze gevallen zijn de onderdelen besteld maar hebben ze een lange levertermijn.

Dat geldt ook voor de roltrap in premetrostation Schijnpoort die niet meer werkt. Hier werd de dalende roltrap stijgend gemaakt in afwachting van de reparatie. (EM / Foto De Lijn)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten