• 27/05/2024

Deputatie maakt zich zorgen over veiligheid Haven bij fusie van Zwijndrecht

ANTWERPEN – De provinciale deputatie van Antwerpen, bestaande uit N-VA en CD&V, maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Antwerpse Haven en niet in het minst over het veiligheidsaspect indien Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zou fuseren en zou worden overgeheveld naar de provincie Oost-Vlaanderen.

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, zie foto): ‘Laat me eerst even duidelijk stellen dat de deputatie zich niet uitspreekt over het fusieverhaal op zich. Het is niet onze taak om daarin een standpunt in te nemen. Het gaat hier om een speciale situatie omdat de provinciegrenzen zouden verlegd worden. Hiervoor moeten de deputaties van de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een advies uitwerken. Daaraan wordt momenteel voluit gewerkt. Tegen woensdag 13 december moet dit uitgewerkt zijn.’

‘De provincie Antwerpen heeft enorme belangen in Zwijndrecht. Indien Zwijndrecht naar Oost-Vlaanderen verkast, dan betekent dit dat we 2,6 miljoen euro per jaar minder aan belastingen zullen innen. Dat kan niet zonder gevolgen blijven Sinds 2014 heeft Zwijndrecht haar onbevaarbare waterlopen naar onze provincie overgeheveld. Wat gaat daar mee gebeuren?’

Verder stelt de deputatie zich vragen over de toekomst van de fietsostrade F4. Om die fietssnelweg af te maken in Zwijndrecht moet er ongeveer 1,9 kilometer fietsinfrastructuur aangelegd worden, die de provincie Antwerpen voor de helft financiert. Bovendien moeten de oversteekplaatsen van de fietsostrade met de Heidestraat en de Statiestraat veiliger worden gemaakt. Verder heeft de provincie nog maar net een budget van 250 000 euro voorzien voor de herbestemming van de Sint-Martinuskerk in Burcht, die pas af zal zijn in 2027.

Maar de grootste zorgen maakt Lemmens zich over de toekomst van Haven. ‘Indien Zwijndrecht een deel wordt van Oost-Vlaanderen dan betekent dit dat twee verschillende politiezones, twee verschillende brandweerzones en  twee verschillende gouverneurs beslissingen zullen moeten nemen in verband met de haven. Dit zal zorgen voor een uiterst risicovolle situatie. 45 havenbedrijven zijn gevestigd op grondgebied Zwijndrecht. Het opsplitsen van de Haven en ze verdelen over twee provincies is echt geen goed idee. Het lijkt me een veel beter idee om de fusiegemeente Beveren bij de provincie Antwerpen onder te brengen. Dan stellen zich deze problemen niet. Van de gouverneur heb ik vernomen dat er ondertussen  90 klachten zijn binnengekomen tegen de fusie.’

Bruno Valkeniers (Vlaams Belang): ‘Het lokale referendum waarin een grote meerderheid van de Zwijndrechtse stemmers zich tegen de fusie had uitgesproken was duidelijk maar om te lachen want ‘voor het geld danst de beer’. Of zoals de voormalige Nederlandse politicus Dick Dolman (PVDA) het zegde: ‘Waar de democratie het meeste last van heeft, zijn de kiezers’. Mijn voorzitter heeft dan ook, meer dan terecht, de twee Vlaams Belang-raadsleden die tegen de wil van de Zwijndrechtse bevolking ingingen uit de partij gezet. Sta me toe om erop te wijzen dat het wijzigen van de provinciegrenzen mijns inziens trouwens niet wettelijk is.’

Diederik Vandendriessche (Groen): ‘Ik vraag me af op de BRPA’s  (Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen) die betrekking hebben op het grondgebied van Zwijndrecht van kracht blijven of dreigen die te vervallen? Een maand geleden maakte de deputatie onder meer een voorbehoud bij het Beleidsplan Ruimte van de gemeente Zwijndrecht over de mogelijke bestemming van industrieterreinen tot groene recreatieruimte. Daarover zouden gesprekken lopen met de gemeente. Worden dergelijke gesprekken met onmiddellijke ingang stopgezet of neemt de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die rol over?’ De Provincieraad van Oost-Vlaanderen  besliste op 6 september om de voorlopige vaststelling van het ontwerp beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ in te trekken. Momenteel heeft de provincie geen beleidsplan.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten