• 18/05/2024

Demir weigert langdurige vergunning aan ISVAG maar geeft proefvergunning

WILRIJK – Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van Omgeving, levert aan ISVAG in Wilrijk geen langdurige omgevingsvergunning af voor twintig jaar, maar slechts een proefvergunning van twee jaar. Daarmee volgt Demir grotendeels het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. Demir vraagt uitdrukkelijk naar bijkomende studies en aanpassingen om te bewijzen dat de milieuimpact verzoenbaar is met de omgeving. Specifiek gaat het dan om aanpassingen aan de installatie om de uitstoot verder te verminderen in functie van de luchtkwaliteit. Door deze beslissing wordt de installatie morgen niet gesloten, wat voor de Antwerpse afvalverwerking op korte termijn een groot probleem zou zijn geweest. Tegen het einde van de proefvergunning wordt geëvalueerd of de installatie langer open kan blijven of niet.

Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen eerder dit jaar de plannen onderuit haalde voor een grotere en modernere afvalverbrandingsinstallatie op dezelfde site in Wilrijk, kreeg de oude installatie van de intercommunale Isvag zes maanden respijt. Die termijn liep vandaag af. Als Demir geen nieuwe omgevingsvergunning afleverde om de bestaande installatie langer open te houden, zou dat de onmiddellijke sluiting van de installatie betekenen. In tegenstelling tot bij een vorige aanvraag, vroeg ISVAG aan de minister een langdurige omgevingsvergunning voor een periode van twintig jaar, terwijl voorheen slechts was vergund tot 2027.

Demir weigert echter een langdurige vergunning te verlenen en beslist een proefvergunning af te leveren voor een periode van twee jaar. Die periode moet ISVAG  gebruiken om haar businesscase en de gevolgen ervan voor mens en milieu beter in kaart te brengen. De adviezen over de langdurige vergunning waren erg gemengd. Zo waren de adviezen van onder meer VMM, OVAM, VEKA en Fluxys (voorwaardelijk) gunstig en de adviezen van de gemeente Aartselaar en Natuur en Bos ongunstig. Het stadsbestuur van Antwerpen en het Agentschap Zorg en Gezondheid leverden geen advies af. Binnen dat stadsbestuur is er onenigheid. N-VA en Open Vld wilden wel positief adviseren maar Vooruit niet.

Demir: ‘ISVAG moet onder meer op korte termijn nagaan welke aanpassingen aan de installatie moeten gebeuren om een verlaging van de NOx-uitstoot te bekomen. Ook moet men via representatieve metingen de gebeurlijke aanwezigheid van PFAS in de afgassen analyseren en moet een beoordeling gebeuren van de aanvaardbaarheid hiervan, inclusief een voorstel tot maatregelen. Tegen het einde van de periode van twee jaar beslis ik of er voldoende verbetering is van het dossier, of niet.’

Voor de aanleg van twee geïsoleerde leidingen tussen de afvalverwerkingsinstallatie en de perceelsgrens met bedrijventerrein Terbekehof werd wél een omgevingsvergunning van onbepaalde duur afgeleverd gezien het gaat om stedenbouwkundige handelingen. De gebeurlijke realisatie hiervan zal door ISVAG beoordeeld moeten worden in functie van de proefvergunning van korte duur voor de warmtebron van dit net.

ISVAG verwerkt het huishoudelijk afval van de stad Antwerpen en 28 andere gemeenten. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten