• 23/06/2024

Demir steunt proeftuinen Hoogstraten, Hemiksem, Herentals, Antwerpen en Mechelen

ANTWERPEN – De Vlaamse regering kende investeringssteun toe aan elf projecten die sterk inzetten op waterbesparing en circulair watergebruik. Het gaat om samenwerkingen tussen meerdere partners die door uitwisseling van waterstromen beter beschermd zijn tegen droogte en waterschaarste. De projecten kaderen in het steunprogramma ‘Proeftuinen droogte’ dat deel uitmaakt van de Blue Deal. Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van Omgeving: ‘De droogte dwingt ons om anders na te denken over water. Via de proeftuinen droogte blijven we innovatieve watertechnieken uittesten via sterke samenwerkingen, zodat duurzaam watergebruik een logische keuze én opschaalbaar wordt. De Blue Deal biedt ruimte om te innoveren zodat anderen in de toekomst mee op de kar kunnen springen.’ Er zijn ook vijf Antwerpse projecten bij.

In de proeftuin in Hoogstraten wordt het regenwater van Verkooijen Cleanlease NV opgevangen, behandeld en ingezet als waswater voor het buurbedrijf, een industriële wasserij en reinigingsplaats voor vrachtwagens. Verkooijen vernieuwde onlangs twee loodsen en bouwde een nieuwe. De totale verharde oppervlakte van ongeveer 30 000 vierkante meter levert 15 000 kubieke meter bruikbaar water op als waswater voor het filiaal in Hoogstraten van wasserij CleanLease N.V. en transportbedrijf Vlietra N.V.

In Hemiksem ondergaan de oude fabrieksterreinen van Bekaert een transformatie naar een groene woonwijk met onder meer een nieuw park. Een bestaande regenwaterafvoer, die op termijn uitgebreid wordt, wordt afgekoppeld van de riolering en is de belangrijkste voedingsbron van de natuur in het park. De overbelaste Grote Struisbeek wordt hierdoor ontlast. In het park wordt een grote landschappelijke buffer aangelegd van dan 10 000 kubieke meter.

Het project ‘War for water’ kadert in een grootschalig renovatieproject van golfclub Witbos op een voormalig militair domein op de grens van Westerlo en Noorderwijk (Herentals). Het water van de daken van de vele loodsen, wegenissen en andere verhardingen op het domein wordt samen met het water van twee gemeentelijke loodsen van de gemeente Westerlo opgevangen in bovengrondse reservoirs en in natuurlijke bufferbekkens. Met dit water wordt het golfterrein en de nabijgelegen sportterreinen van een voetbalclub beregend.

Stad Antwerpen wil meer secundair water, zoals regenwater, gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater en bemalingswater inzetten voor laagwaardige toepassingen. Een eerste fase van dit project wordt aangepakt via deze proeftuin. Aan de Schijnpoortweg in Merksem wordt een leiding aangelegd die een mix van effluentwater van de RWZI en water van het Schijn naar het Spoorpark ter hoogte van de Zurenborgwijk brengt. Later wordt de leiding doorgetrokken tot de vijver van het stadspark met een zijtak naar de Zoo.

Op de Keerdoksite in Mechelen, een domein van 40 000 vierkante meter, moet de huidige bebouwing plaatsmaken voor 277 nieuwe woningen en acht commerciële units. De verschillende actoren op de site zullen er samen inzetten op een collectief waterbeheer. Het grijs water wordt gerecupereerd in de nieuwe woningen en in een hotel. Het regenwater wordt collectief opgevangen en optimaal herverdeeld. Het tweede waternet wordt beheerd door een WASCO. (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten