• 21/06/2024

Demir: ‘Antwerpen is in Europa de op één na dodelijkste stad door luchtvervuiling’

ANTWERPEN – De voorbije dagen ontstond ongerustheid over het voorstel om in 2031 en 2035 respectievelijk diesel- en benzinewagens te verbieden in de Lage Emissiezones (LEZ) in Gent en Antwerpen. In oktober besliste de regering dat voorstel, na overleg met de bevoegde schepenen van Antwerpen en Gent, voor te leggen aan de adviesraden met het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van omgeving, vindt het verbod vooral in Antwerpen meer dan nodig. ‘Antwerpen en Gent zijn samen met Brussel de hotspots van de luchtvervuiling in ons land. Vlaanderen is door de luchtvervuiling in die steden en het gebrek aan maatregelen zelfs al veroordeeld met boetes tot gevolg. Antwerpen staat op de tweede plaats van Europese steden met de meeste vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling.’

Tom Meeuws (Voooruit), schepen voor sociale zaken, had kritiek op het voorstel om in 2031 en 2035 respectievelijk diesel- en benzinewagens te verbieden in de LEZ in Antwerpen. ‘De reactie van flipflopschepen Meeuws lijkt wel de overtreffende trap van hypocrisie. De stad heeft zelf de bevoegdheid om het LEZ aan te passen en af te schaffen. Meeuws kan dus perfect tegen zijn eigen programma ingaan als dat even opportunistisch goed uitkomt.’ Demir noemt het opvallend dat net Meeuws de aanval inzet, terwijl hij in zijn eigen verkiezingsprogramma veel verder ging en al vanaf 2030 alle verbrandingsmotoren in de binnenstad wou verbieden en vanaf 2035 zelfs over het hele grondgebied, dus ook buiten de LEZ. Demir benadrukt dat nog niets definitief beslist is en dat Vlaanderen op geen enkele wijze verplicht om een LEZ in te voeren of in stand te houden.

Demir: ‘LEZ blijft een facultatieve regelgeving. Dat wil zeggen dat lokale besturen zelf beslissen over de invoering of afschaffing ervan. Vlaanderen legt niets op.’

‘Er is bovendien nog niets definitief beslist. Het voorstel, uitgewerkt na overleg met de bevoegde schepenen van de steden, wordt momenteel geadviseerd door de adviesraden. Met die adviezen zal rekening gehouden worden. Vervolgens beraadt de regering zich nog eens over het voorstel. Daarbij zal het cruciaal zijn dat de energiebevoorrading, voldoende laadinfrastructuur en beschikbaarheid van wagens voor iedereen gegarandeerd is. Ik sta uiteraard ook open voor de concrete voorstellen vanuit de verschillende actoren om de luchtkwaliteit op een andere manier te verbeteren. Maar als de technologie op lange termijn beschikbaar blijkt te zijn, waarom zouden we de gezondheid van de Antwerpenaar dan niet beschermen?’

In het zogenaamde LEZ-besluit werd in oktober een lange termijnkalender voorgesteld waarbij dieselwagens in 2031 niet meer welkom zouden zijn in de lage-emissiezones, benzinewagens vanaf 2035. Daarmee zou Vlaanderen een jaar later dan Brussel overgaan tot de maatregel. De adviesraden spreken zich momenteel uit over de voorstellen, zodat de regering in de eerste maanden van 2023 definitief kan beslissen.

Wat Demir alvast wil handhaven is het uitstel van de volgende verstrenging in de LEZ van 2025 naar 2026 omwille van de koopkrachtcrisis. Demir: ‘Dat is nodig om de gezinnen in Antwerpen ademruimte te geven, 2025 komt voor hen veel te vroeg.’ (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten