• 21/06/2024

De Wever sluit winkel in Deurne, woensdag geen afvalophaling in Antwerpen

DEURNE – Burgemeester Bart De Wever (N-VA, zie foto) besliste om een voedingswinkel, die tegelijkertijd wordt uitgebaat als eetgelegenheid met afhaalmogelijkheden, in de Frank Craeybeckxlaan in Deurne tijdelijk te sluiten omwille van het niet naleven van de verplichte veiligheidsmaatregelen. De zaak blijft gesloten voor een termijn van twee weken vanaf nu woensdag tot en met dinsdag 24 november en zal zich daarna aan een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen moeten houden.

De Wever: ‘Tijdens meerdere controles stelde de politie vast dat er grote groepen personen aanwezig waren in de zaak. Bovendien schoolden er buiten heel wat jongeren samen. De aanwezigen droegen geen mondmasker en ook de social distancing werd niet gerespecteerd.’

‘Door de herhaaldelijke inbreuken is het bovendien niet zeker dat de uitbaatster bij het heropenen van de inrichting zal toezien op de geldende maatregelen. Daarom besliste ik bijkomend een aantal aanvullende veiligheidsmaatregelen op te leggen. Zo moet vanaf woensdag 25 november tot minstens een maand na de heropening een veiligheidsmedewerker worden ingezet. Daarenboven moeten wachttekens binnen en buiten de winkel worden aangebracht die de afstand van anderhalve meter visualiseren voor de klanten. Verder moet het eetgedeelte duidelijk worden afgespannen zolang de sluitingsmaatregelen voor de horecasector van kracht zijn. Ook moeten er zichtbare verwittigingen worden opgehangen die aangeven dat klanten de afstandsregeling moeten respecteren en dat er noch binnen noch buiten op straat samenscholingen zijn toegelaten. Dit moet ook aan de ramen duidelijk en voldoende worden geafficheerd.’

Op Wapenstilstand en de nacht ervoor is er geen afvalophaling. De recyclageparken zijn ook gesloten.

Antwerpenaren met die ophaalmomenten mogen hun huisvuil op donderdag 12 november aanbieden. Het wordt dan opgehaald.

In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 november en op donderdag 12 november verloopt de afvalophaling wel weer normaal.

Schepen van stads-en buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA): ‘Dit is één van de laatste verschoven afvalophalingen. De laatste is op vrijdag 25 december. Vanaf vrijdag 1 januari 2021 hebben de Antwerpse burgers immers een vaste ophaaldag voor huisvuil voor het hele jaar. Doordat de gewone stedelijke afvalophaling voortaan verder loopt, ook op een feestdag, zijn er geen uitzonderingen op die regel meer. Wij willen hiermee de dienstverlening naar onze bewoners vereenvoudigen.’

Een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai wordt drie weken lang afgesloten voor alle verkeer vanaf maandag 16 november. Dan starten de werken voor de plaatsing van de fietshelling aan de Parkbrug. Die verbindt Park Spoor Noord met het Eilandje.

De Parkbrug overspant de Italiëlei aan de Noorderplaats. Aan de kant van Park Spoor Noord volgen voetgangers en fietsers de helling om op het Eilandje te geraken. Aan de kant van het Eilandje heeft de Parkbrug een grote lift en een trap met een fietsgootsysteem. In het voorjaar van 2021 komt daar dus een fietshelling bij.

In de week van 16 november wordt de kraan aan het Willemdok op de hoek Napoleonkaai-Entrepotkaai getransporteerd en opgebouwd en komt het transportponton aan met de onderdelen voor de fietshelling.(EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten