• 27/02/2024

De Wever sluit twee café’s in Lakborslei, voortaan Covid Safe Ticket in OLT

DEURNE – Burgemeester Bart De Wever (N-VA, zie foto) besliste om twee café’s in de Lakborslei in Deurne te sluiten wegens inbreuken op de coronamaatregelen. De eerste zaak blijft gedurende drie weken dicht, tot en met zondag 29 augustus. Het tweede café wordt voor een maand gesloten vanaf vrijdag 13 augustus tot en met zondag 12 september.

Woordvoerder Johan Vermant: ‘Op 15 juli  trof de politie zes personen aan in een drankgelegenheid in de Lakborslei. Zij zaten dicht bij elkaar zonder de regels met betrekking tot social distancing te respecteren. Bovendien was er binnen onvoldoende ventilatie voorzien en was de verplichte C02-meter niet aanwezig. Ook eerder werden er al inbreuken op de veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie vastgesteld, met name op 27 juli 2020, 31 juli 2020, 5 augustus 2020 en op 19 september 2020. Naar aanleiding hiervan besliste de burgemeester eerder al om de inrichting voor een termijn van een week tijdelijk te sluiten.’

‘Nog op 15 juli, merkte de politie dat er in een andere zaak in de Lakborslei dertien aanwezigen waren die de social distancing niet respecteerden. Ook hier was er geen CO2-meter aanwezig en was de verluchting onvoldoende: enkel twee kleine klapraampjes stonden open. Verder werd er aan de inkom geen desinfecterend middel ter beschikking gesteld en liepen de aanwezigen rond zonder een mondmasker te dragen. Bovendien stelde de politie vast dat ook hier al eerder inbreuken op de veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie hadden plaatsgevonden op 26 juli 2020 en 29 juli 2020, waarna werd besloten de drankgelegenheid meteen te sluiten. Ook werd het café gerechtelijk verzegeld.’

‘Op het ogenblik van de controle, moesten inrichtingen, die behoren tot de horecasector, zich nog altijd strikt houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften ter bescherming van de openbare gezondheid, ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het niet naleven van deze maatregelen doorkruist de vooropgestelde strategie om gaandeweg meer maatregelen te versoepelen in functie van het dalende aantal besmettingen/hospitalisaties en het stijgende aantal vaccinaties. Verder vormt het negeren van de geldende veiligheidsmaatregelen een ernstig risico voor de openbare gezondheid.’ Uit het geheel van de vaststellingen van de politie blijkt dat de wijze waarop de activiteiten in deze inrichtingen aan de Lakborslei worden uitgevoerd een risico vormt voor de openbare gezondheid. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet individuele maatregelen kan treffen als de openbare gezondheid en openbare veiligheid in het gedrang komen, besliste hij om beide zaken tijdelijk te sluiten.’

Vanaf vrijdag 13 augustus moet je een Covid Safe Ticket voorleggen aan de ingang van het OLT Rivierenhof. Anders kan je de voorstelling of concert in het OLT Rivierenhof niet bijwonen. Met het Covid Safe Ticket kan je een evenement bezoeken zonder mondmasker en zonder afstand te houden.  Vanaf vrijdag verhoogt OLT Rivierenhof de capaciteit naar 2 000 personen. Kan je geen CST of QR-code voorleggen bij de ingang? Dan kan je OLT Rivierenhof niet binnen. Is je CST niet meer geldig, dan moet je je laten (her)testen voor je het terrein op kan. Let wel, er zijn geen testfaciliteiten aanwezig in het OLT.  (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten