• 23/02/2024

De Wever sluit sexinrichting, schepencollege keurt Antwerps groenplan goed

EKEREN – Burgemeester Bart De Wever (N-VA, zie foto)  besliste om een sexinrichting in de Molenaarstraat in Ekeren te sluiten tot zondag 24 augustus  wegens inbreuken op de stedelijke coronamaatregelen en het stedelijke reglement op de seksuitbatingen.

Het politierapport: ‘Op 28 juni voerde de politie er een controle uit. Ze troffen zes dames aan die geen mondmasker droegen. Er waren geen klanten aanwezig. Ook de bestuurder van de vennootschap was niet aanwezig. Tijdens de controle stelde de politie vast dat er geen desinfecterend middel werd voorzien aan de ingang van de inrichting. Op 1 juli deed de politie opnieuw een controle. De aanwezige sekswerkers droegen geen mondmasker. De bestuurder van de uitbating was weer niet aanwezig. De politie stelde vast dat er geen desinfecterend middel werd voorzien aan de ingang. In twee kamers waren geen papieren doeken of een pedaalemmer aanwezig. Er werden ook geen mondmaskers aangetroffen. Toen de politie hiernaar vroeg, werd één open doos van 50 stuks getoond achter een gesloten kast.’ Tevens werden de ruimtes die deel uitmaken van de seksuitbating gebruikt als huisvesting, logies of overnachtingsplaats. Dit mag niet. Uit het geheel van de vaststellingen blijkt dat de wijze waarop de activiteiten in de inrichting worden uitgevoerd een risico vormen voor de openbare gezondheid en de openbare veiligheid.

Het college keurde de procesnota voor het Groenplan Antwerpen goed. Die nota omschrijft hoe het groen in district Antwerpen vandaag is samengesteld en wat de volgende stappen zijn voor de opmaak van het Groenplan Antwerpen. Het uiteindelijke plan zal beschrijven hoe het groen kan bijdragen aan een leefbaarder district en hoe iedereen hieraan kan meewerken. Eerder werd al een districtsgroenplan opgesteld voor Deurne. Els van Doesburg (N-VA), schepen voor groen: ‘Met dit plan op maat van ieder district willen we alle Antwerpenaren een nog mooiere en leefbare stad bieden. Want daar gaat het om: meer levenskwaliteit. Meer groen nodigt uit om in de stad te wonen en om in de stad te blijven. Daar doen we het voor.’

Het district Antwerpen heeft een totale oppervlakte van 3 856,6 hectare. 31,6 procent van de  totale oppervlakte bestaat uit groen. 15,8 procent is  gebruiksgroen of groengebied dat specifiek ingericht werd voor recreatie. Het merendeel ervan bevindt zich in de districtsdelen Linkeroever en Middelheim.  Het district heeft 393 hectare of 10,2 procent natuurlijk groen. Dat bevindt zich ook vooral op Linkeroever en een klein stukje van de Hobokense Polder op rechteroever. Het publieke groenareaal van het district Antwerpen wordt aangevuld met groen dat zich in private tuinen en voortuinen bevindt. Dat is nog eens 218,1 hectare of 5,6 procent van de totale districtsoppervlakte. Ook van het privaat groen is er op Linkeroever en in Middelheim opvallend meer dan elders.

Met de goedkeuring van de procesnota voor het Groenplan Antwerpen geeft het college het startschot voor dit districtsgroenplan. De nota bevat een inventarisatie van het huidige groenareaal van het district, omschrijft welke thema’s belangrijk zijn en geeft een overzicht van groengerelateerde projecten van het district. Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA): ‘Het Groenplan sluit aan bij onze ambitie om het district verder te vergroenen. Een Groenplan dat samen door stad en district wordt opgesteld is daartoe een onmisbaar instrument. Het doel is om uiteindelijk tot meer en kwalitatiever groen te komen, een onmisbaar element voor een betere leefbaarheid van ons district.’ (EM / Foto N-VA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten