• 23/06/2024

De Wever gaat voor nultolerantie ivm vuurwerk, dit verandert er op 1 januari

ANTWERPEN – Door de huidige coronamaatregelen kan het eindejaarsvuurwerk in Antwerpen niet doorgaan. De stad wil nog eens benadrukken dat het ook verboden blijft zelf vuurwerk af te steken.

Het afsteken van vuurwerk is altijd verboden, evenals het oplaten van wensballonnen en het laten ontploffen van voetzoekers of bommetjes. Bovendien is het tot zondag 31 januari, zoals steeds, ook verboden om openlijk vuurwerk in bezit te hebben en aanstalten te maken om het te gebruiken.

Onder openlijk bezit van vuurwerk wordt verstaan: het zichtbaar bezit, het tonen en het uitstallen van vuurwerk en elke voorbereidende handeling voor het gebruik ervan.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA, zie foto): ‘De politiediensten zullen er streng op toezien. Wie openlijk in het bezit van vuurwerk is, krijgt een GAS-boete, tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. Voor het gebruik van vuurwerk wordt volgens de federale regels, die alvast tot donderdag 15 januari gelden, een gerechtelijk PV opgesteld met mogelijk zelfs gevangenisstraffen.’

‘Deze maatregelen zijn er om ieders veiligheid te vergroten. Elk jaar vallen er namelijk gewonden door vuurwerk en is er schade aan de eigendom van mensen. Ook leidt het tot geluidsoverlast, voor mens en dier.’

Alle Antwerpenaars hebben vanaf vrijdag 1 januari een vaste ophaaldag voor huisvuil, ook als dit een feestdag is. Vanaf dan mogen ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen in de pmd-zak. Ten slotte mogen oude matrassen vanaf maandag 4 januari 2021 gratis naar het recyclagepark gebracht worden.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA): ‘De regeling zoals ze tot nu toe was, met verschoven ophaaldagen bij feestdagen, vervalt dus. Doordat er geen uitzonderingen op de regel meer zijn, vereenvoudigt de stad de dienstverlening naar haar bewoners. We willen met deze eenvoudigere aanpak burgers ook extra motiveren om afval correct aan te bieden.’ Deze regeling staat ook op de nieuwe ophaalkalender. Deze is vanaf vrijdag online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender.

De sorteerregels voor pmd worden vanaf januari 2021 makkelijker. ‘In de pmd-zak mogen momenteel enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Vanaf 2021 komen daar ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij, zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic zakken, folies… Dit betekent veel minder restafval en meer recyclage. De oude pmd-zakken blijven onbeperkt geldig.’ Alle informatie daarover staat op www.antwerpen.be/pmd.

Wie een nieuwe matras koopt, kan de oude aan de verkoper geven of ze vanaf maandag 4 januari 2021 gratis naar het recyclagepark of het pop-uprecyclagepark brengen. De grofvuilinzameling aan huis blijft betalend. Alle info over de recyclageparken staat op www.antwerpen.be/recyclageparken. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten