• 20/05/2024

De Watertoren tevreden met steun van gemeente Beerse maar waar blijft Vlaanderen?

BEERSE – Samen sterker: armoede uitsluiten, mensen niet. Met die leuze willen het lokaal bestuur van Beerse en vzw De Watertoren het armoedeplan, dat eind 2022 werd goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn, extra kracht bijzetten. Heel 2023 zetten beide partijen samen hun schouders onder de doelstellingen van het nieuwe armoedeplan, dat vanmiddag werd ondertekend in aanwezigheid van Karine Lalieux (PS), minister van armoedebestrijding.

Annemie Guns (CDE-Vlim.be, op de foto achter de affiche), schepen van kansarmoede: ‘Dat armoede binnen onze gemeente aanwezig is, is geen geheim. In onze huidige meerjarenplanning werden dan ook een aantal acties opgenomen: het netwerk van mensen in armoede verbreden door het inzetten van buddy’s, het ondersteunen van de dag van de armoede, kinderarmoede verminderen door gerichte ondersteuningsmaatregelen aan kinderen en gezinnen en het Papillonproject dat zorgt voor toegankelijkheid naar energiezuinige huishoudtoestellen.’

‘Binnen onze gemeente is er nog een organisatie die dag in dag uit op de barricade staat voor kansarmen, de vzw De Watertoren, die ressorteert onder de koepel van de Welzijnsschakels. Zij zorgen voor voedselbedeling, Pampers & Co, menstruatie-armoede, Goods to Give, het brooddozenproject, de tweehandswinkel en De Ontmoeting. Als lokaal bestuur verlenen wij, naast vele andere organisaties, supermarkten, bedrijven en vzw’s, steun. We subsidiëren de aankoop van voedsel en hygiënische producten. Omdat de vzw en wij dezelfde doelstellingen hebben, bundelen we nu de krachten en maakten wij een armoedeplan op.’

Viviane Cornelissen, beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie bij het lokaal bestuur: ‘Dialoogstructuur met een participatieve basishouding is een essentieel uitgangspunt van dit plan. We zullen concrete acties uitwerken naar de doelgroep toe door een laagdrempelige participatie aan het lokale armoedebeleid, het zorgen voor toegankelijke dienstverlening en het dichten van de digitale kloof. Aandacht voor privacy en GDPR is hierbij enorm belangrijk en die lijn trekken we dan door het volledige plan door.’

Lalieux (op de foto links van de affiche): ‘Ik breng wel vaker een bezoek aan lokale besturen en OCMW’s maar deze samenwerking is toch vrij uniek. Het sluit volledig aan bij het federaal armoedeplan. Mijn collega’s zijn bezig met de strijd voor mensen met schulden waarbij 140 maatregelen werden genomen. Het OCMW van Beerse kan rekenen op 67 000 euro federale steun. Dat is 6 000 euro meer dan vorig jaar.’

Jan Floren, voorzitter van vzw De Watertoren: ‘Zoals alle voedselbanken krijgen wij geld van het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen. Jammer genoeg ontvangen we maar 23 procent van waar we recht op hebben. Voor het overige zijn wij aangewezen op externe giften, giften vanuit de industrie en vanuit de gewone bevolking. Wij mogen ook niet klagen over de steun van de gemeente maar jammer genoeg geeft Vlaanderen – integenstelling tot Wallonië en Brussel – geen steun aan de Voedselbanken.’ Lalieux: ‘Daar heb ik uiteraard geen invloed op. Ik kan wel meedelen dat het bedrag dat FEAD verdeelt dit jaar werd verdubbeld naar 27 miljoen euro.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten