• 18/07/2024

‘De provincie betaalt cadeaus voor Lentefeesten en de bedrijfswagen van de directeur’

ANTWERPEN – De provincieraad van Antwerpen besloot vanmiddag om een negatief advies uit te brengen betreffende de begrotingswijziging van de PIMD Antwerpen. PIMD staat voor Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening. Het is zeer uitzonderlijk dat dit gebeurt maar gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, zie foto) is het gebrek aan transparantie beu.

De PIMD bestaat uit een aantal vrijzinnige bewegingen, zoals het Humanistisch Verbond, Willemsfonds, Oudervereniging voor de Moraal,…  Uiteindelijk beslist de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie over de subsidies van de PIMD, maar de provincie moet advies geven en moet die betalen uit eigen begroting. Dat is de draagwijdte van de wet. Voor de Vrijzinnigen is dit federaal geregeld, voor de erediensten van de diverse geloofsovertuigingen is dit Vlaamse bevoegdheid. Met andere woorden: overheden beslissen maar de provincie moet financieren.

In april keurde de raad van bestuur van de PIMD de rekening voor 2021 goed, alsook de begrotingswijziging voor 2022. De rekening 2021 werd door de deputatie onontvankelijk verklaard, aangezien de reële inkomsten en uitgaven van 2021 werden vergeleken met bedragen voorzien in de toen nog niet definitief goedgekeurde begrotingswijziging nr. 2 van 2021, hetgeen ook door de PIMD Antwerpen zelf werd gemeld in een begeleidend schrijven.

In dezelfde zitting werd beslist om de begrotingswijziging van 2022 nog niet te adviseren. Bij ministerieel besluit werd de begroting voor het dienstjaar 2022 van de PIMD goedgekeurd. De weigering om de in de originele begroting voor 2022 van de PIMD voorziene subsidies, geraamd op 1 119 620 euro op de gewone begroting en 31 790 euro op de buitengewone begroting, negatief te adviseren, blijft behouden, zo werd vanmiddag in de provincieraad beslist, tot ongenoegen van de Open Vld- en Vooruit-fractie.

An Bakelants (Open Vld): ‘Het is de minister van justitie die beslist of de rekening wordt goedgekeurd of niet. Ik vraag me af waarom de deputatie geen beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de minister. Bovendien zijn er verschillende pogingen ondernomen om tot overleg te komen met hem maar is er nooit een gesprek geweest.’ Inga Verhaert (Vooruit): ‘Ik kan de woorden van mijn collega alleen maar bijtreden. De provincie heeft niks te zeggen over deze begroting. Ze kan alleen maar advies uitbrengen.’

Lemmens: ‘De provincies zijn bij wet verplicht om de tekorten van de vrijzinnige organisaties aan te zuiveren. Wij betalen dus cadeaus voor Lentefeesten en de bedrijfswagen van de directeur. Dat kost onze inwoners miljoenen. Daarom hebben de provincies Antwerpen en Limburg besloten om een negatief advies uit te brengen. Dat er geen overleg is geweest met de minister is een leugen. Wij hebben aan Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gevraagd om een degelijke wetgeving op te stellen. Wanneer wij boeken opvragen krijgen wij nooit details te zien. Het kabinet heeft ons bevestigd dat er een opsplitsing zou gebeuren tussen verplichte en andere kosten. Een paar weken later werd de begroting federaal toch goedgekeurd. Wat er in die tussentijd is gebeurd, is voor mij een raadsel. We zouden inderdaad in beroep kunnen gaan maar ik geef er de voorkeur aan om tot een vergelijk te komen na een overleg. Het enige wat ik vraag is transparantie. Die is er bij de vrijzinnige organisaties niet, integenstelling tot bij de diverse geloofsgemeenschappen.’ De niet-erkenning van de moskee Mescidi Kuba in Berchem werd wel eenparig verworpen in de raad.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten