• 29/02/2024

De ‘nieuwe dakloze’ is niet langer een Cara-drinkende man maar is jong of vrouw

HEIST-OP-DEN-BERG – Afgelopen nacht werden in zes Vlaamse regio’s (waaronder Boom-Mechelen-Lier en zorgregio Kempen) de dak- en thuislozen geteld. Het is een initiatief van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, medegefinancierd door de Koning Boudewijnstichting.

Vanmiddag bracht Benjamin Dalle (CD&V), minister van armoedebestrijding, een bezoek aan een lokaal opvanginitiatief in Booischot (Heist-op-den-Berg). Dat gebeurde op vraag van Welzijnskoepel IGEMO, het CAW Boom-Mechelen-Lier en achttien lokale besturen. In de regio’s Rivierenland en Rupelaar investeerde men sinds 2021 in de ontwikkeling van een nieuwe ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid. Dalle: ‘Ik heb zonet kennis gemaakt met de inwoners van dit huis. Behoorlijk indrukwekkend is dat. Mensen uit Libanon, El Salvador, Eritrea, Somalië en nog vele andere landen leven hier onder één dak samen in afwachting van het antwoord op de vraag of ze in ons land zullen mogen blijven. Veel jonge mensen vragen zich elke dag af of ze ’s avonds wel een bed zullen vinden om te slapen. Je kan de problemen alleen maar oplossen als je weet over wie het gaat. Met deze telling weten we dat en hebben we ook een idee welk profiel ze hebben.’

‘Vijftien jaar geleden heb ik een jaar gestudeerd in New York. Ook daar gingen we op een nacht de daklozen tellen. Maar het vroor toen tien graden dus de cijfers lagen veel lager dan in de jaren daarvoor. Die telling was dus waardeloos. Eerdere tellingen gebeurden in 2020 en 2021. Daaruit blijkt dat dak- en thuislozen niet langer alleen Cara-drinkende mannen zijn maar ook jongeren en vrouwen. 1 208 van de 6 286 getelde personen waren jongeren. Daarom zijn ze het onderwerp van een aparte studie, om beter te begrijpen wie ze zijn, waarom ze dak- of thuisloos zijn en welke hun obstakels, behoeften en verwachtingen zijn.’

De tellingen gebeurden door medewerkers van de lokale besturen, openbare diensten, verenigingen, instellingen, politie en vrijwilligers. De resultaten worden verwerkt door onderzoekers van LUCAS KU Leuven. Evelyne De Maesschalck van LUCAS: ‘Voor de telling werken we ook samen met mensen uit de psychiatrie, de politie, het gevangeniswezen,… De resultaten zullen beschikbaar zijn in het voorjaar van 2023. De telling op zich is geen doel. Het zijn de resultaten van de telling die het uitgangspunt moeten zijn van een degelijk beleid.’

Dirk Van Noten (CD&V), schepen van armoedebestrijding in Heist-op-den-Berg: ‘In onze gemeente vangen we zeventien volwassen mensen op en elf minderjarigen, net als 120 Oekraïners. We hebben 25 gemeenschapswerkers die gemiddeld 140 dossiers van leefloners onder hun hoede hebben, 60 equivalenten en 220 mensen met budgetbegeleiding, opnieuw zonder de personen uit Oekraïne gerekend. We beschikken over vijftien noodwoningen met 27 slaapkamers die permanent bezet zijn.’

Koen Huyberechts, coördinator Welzijnskoepel Rivierenland: ‘Wanneer je dakloos bent, krijg je allerlei zaken maar uiteindelijk sta je wel op straat. In 2021 hebben wij een samenwerking opgestart met het CAW met als uitgangspunt ‘niemand slaapt nog op straat’. Deze aanpak heeft school gemaakt. Het einde is nog niet in zicht maar de richting is wel bepaald.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten