• 21/06/2024

‘Dagbladhandel’ op Ossenmarkt verzegeld, stad schrapt in steun jeugdwerk

ANTWERPEN – Burgemeester Bart De Wever (N-VA) besliste om een winkel op de Ossenmarkt tijdelijk te sluiten. De zaak, Fresh and Cheap, die zich voordoet als dagbladhandel, bleek in werkelijkheid te fungeren als nachtwinkel maar beschikte niet over de juiste vergunningen. De winkel blijft al zeker gedurende twee weken dicht, vanaf maandag 28 november tot en met zondag 11 december. Daarna mag de zaak opnieuw open als de bestuurder kan aantonen dat hij de zaak ofwel exploiteert als dagwinkel en dus de openingsuren aanpast, ofwel als volwaardige dagbladhandel.

Woordvoerder Johan Vermant: ‘Verschillende vaststellingen van de politie wezen erop dat de zaak dienst doet als nachtwinkel, zonder over de vereiste uitbatingsvergunning te beschikken én zonder gelegen te zijn in een winkelstraat. Bovendien is de zaak op papier een dagbladhandel, maar voldoet ze niet aan de wettelijke voorwaarden. Zo bleek het aanwezige aanbod van kranten en tijdschriften minimaal. Van de meeste titels werden daarenboven maar één of twee exemplaren aangeboden.’

‘Verder hebben de politiediensten vastgesteld dat er in de zaak hoofdzakelijk drank (zowel frisdranken als alcoholische dranken) en voeding (ijs, chips, snoepgoed) werden aangeboden. De verantwoordelijke van de winkel op het ogenblik van de controle gaf ook toe aan de politiediensten dat dit de voornaamste bron van inkomsten was.’

Door de zaak feitelijk als nachtwinkel uit te baten zonder te beschikken over de nodige vergunningen, ontwijkt de bestuurder reglementair opgelegde controles die nodig zijn om de openbare orde en veiligheid van de aanwezige werknemers en klanten, de naburige panden en de buurtbewoners te kunnen garanderen. Uitgaande studenten bezoeken regelmatig deze winkel met als gevolg dat er veel lege verpakkingen en flessen worden achtergelaten op de Ossenmarkt.

In februari 2020 en in maart 2021 lanceerde de stad oproepen voor ‘experimenteel jeugdwerk’. Er werd ondersteuning verleend aan initiatieven die vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locaties, samenwerking of ruimte-invulling. Deze organisaties werden ondersteund met maximaal 75 000 euro per jaar tot eind 2022.

Nu besliste de stad om een aantal samenwerkingen stop te zetten. Drie van de vier verenigingen situeren zich in Borgerhout. Het gaat om Moving Ground, Musinked en Scum Studios (Borgerhout) en Violencia (Offerandestraat). Blijven over: #S(H)eDIDIT vzw (Berchem), Tafels van Vrede vzw (Harmonie), Tutti Fratelli vzw (Centrum), Youth Zone vzw (Luchtbal), YWCA vzw (Antwerpen), De Wereld van Rayaan vzw (Borgerhout) en N’wicha vzw (Hoboken). Jinnih Beels (Vooruit, zie foto), schepen voor jeugd: ‘De organisaties waarmee we verder aan de slag willen zetten zich in op specifieke noden, op vlak van doelgroep of locatie. Zo was er bijvoorbeeld extra aanbod nodig op de Luchtbal en is er nu ook een jeugdorganisatie die expliciet inzet op jongeren met een beperking. Ondanks financieel uitdagende tijden, maakten we als stad de uitdrukkelijke keuze om te blijven inzetten op en investeren in jeugd.’ (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten