• 24/06/2024

Curieuzeneuzen krijgt klein broertje in Mechelen, succesvolle samenwerking Thomas More

MECHELEN – Stad Mechelen en partnerstad Tilburg zetten onder leiding van Natuurpunt de grootschalige Curieuzeneuzen in de Tuin-campagne op kleine schaal verder. Ze doen dat binnen het Europees LIFE project Wetlands4cities. Daarvoor zijn ze op zoek naar 300 TuinTesters. Dat zijn Mechelaars die vier jaar lang een meetpaddenstoel in hun tuin willen plaatsen met sensoren die het bodemvocht en de temperatuur meten op drie verschillende hoogtes. Aanmelden kan tot zondag 5 maart en het onderzoek loopt vanaf april tot en met april 2027.

De impact van de klimaatverandering is zeer groot op middelgrote Europese steden zoals Mechelen. Er is een toenemende uitdaging om regenwatertekort en -overlast te voorkomen en hittestress terug te dringen. De aangrenzende natuur- en landbouwgebieden hebben op hun beurt te kampen met droogte en verlies aan biodiversiteit. Wetlands4Cities wil deze stedelijke kernen en hun omliggende natuurgebieden als verbonden geheel klimaatrobuust maken op vlak van water. Door dit samen aan te pakken, kan het stedelijk hemelwaterbeleid bijdragen aan het watergebonden herstel van de omliggende natuurlijke wetlands of broeken in de stedelijke rand.

Patrick Princen (Groen, rechts op de foto), schepen van milieu en klimaat: ‘Curieuzeneuzen in de Tuin leverde in het verleden al heel veel inzichten op, maar met TuinTesters kunnen we nog veel specifieker de effecten van klimaatverandering in Mechelen in kaart brengen. Aan de hand van de resultaten krijgen de TuinTesters tips om hun tuin klimaatrobuuster te maken. Daarnaast geeft het ons als overheid nog meer inzichten om Mechelen aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo zijn er bijvoorbeeld metingen in de Paardenkerkhofstraat, die ons toelaten om het ontwerp op de juiste manier te vergroenen en maximaal aan te passen aan de specifieke situatie. De metingen zijn dus van groot belang om versteend gebied te monitoren en actie te ondernemen.’

Projectcoördinator Lander Wantens van Natuurpunt (links op de foto): ‘Daarnaast zal Natuurpunt met de TuinTesters ook verder de effecten van hitte, droogte en bodemvocht in de natuurgebieden Mechels Broek, Den Battelaer en de Barebeek meten. Uit eerder onderzoek van Curieuzeneuzen in de Tuin bleek dat deze gebieden minstens vier graden koeler zijn tijdens hete zomerdagen en meer dan 170 miljoen water hebben opgevangen tijdens de natte zomer van 2021. Met het LIFE wetlands4Cities project gaat Natuurpunt deze natte natuurgebieden (wetlands) verder vernatten / herstellen. De effecten hiervan wil het ook meten met behulp van de TuinTesters.’ De metingen vinden plaats bij in totaal 600 inwoners van Mechelen (300) en Tilburg (300). Aanmelden om TuinTester te worden en mee te werken aan een klimaatrobuuste stad kan via www.mechelen.be/tuintesters. Zie ook: www.mechelen.be/wetlands4cities.

Het proefproject waarbij de stad Mechelen en hogeschool Thomas More samenwerken om kleine vergunningsdossiers voor tuinhuizen, gevelwijzigingen en aanbouwen te verwerken, is een groot succes gebleken. Sinds de start van het project eind 2021, werden er al 80 dossiers ingediend via Thomas More. Ook andere steden en gemeenten informeerden zich over deze succesformule.

Voor veel toepassingen zonder structurele werken, is in Vlaanderen geen medewerking van een architect verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Maar de werken zijn vaak wel vergunningsplichtig en het indienen in het Omgevingsloket Vlaanderen is niet eenvoudig, waardoor het gevaar bestaat dat dossiers niet of gedeeltelijk onvolledig zijn.

De samenwerking tussen Stad Mechelen en Thomas More staat in voor een efficiëntere verwerking van vergunningsdossiers voor kleinere werken, zoals tuinhuizen, gevelwijzigingen en aanbouwen. Hierdoor kunnen inwoners van Mechelen zich laten bijstaan door studenten van Thomas More wat betreft het opmaken en indienen van omgevingsdossiers. Info: https://ideamechelen.be/omgevingsloket/. (EM / Foto Stad Mechelen)

.

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten