• 20/06/2024

Coöperatief wonen aan Begijnhof van Lier en de Arenawijk in Deurne

LIER – De steden Lier en Antwerpen werden geselecteerd als pionier om deel te nemen aan een proeftuin rond coöperatief wonen die het agentschap Wonen-Vlaanderen en het departement Omgeving, bevoegdheden van de ministers Matthias Diependaele en Zuhal Demir (beiden N-VA), lanceren. Via dit leertraject in vijf gemeenten wil Vlaanderen meer bekendheid geven aan dit innovatief woonmodel, dat tussen het traditionele kopen of huren invalt. Coöperatieve woonprojecten zijn in Vlaanderen nog zeldzaam, maar kunnen een interessante en betaalbare aanvulling zijn op de woningmarkt.

Omwille van een specifieke woonnood of beperkte financiële middelen is een eigen woning niet voor iedereen haalbaar. De mogelijkheden vergroten wanneer burgers en eventueel ondernemingen zich verenigen in een coöperatieve vennootschap, die de aankoop en het beheer van woningen op zich neemt zonder winst na te jagen. Wie woont in een woning van een wooncoöperatie is niet alleen een huurder maar ook een aandeelhouder met inspraak in de coöperatie. Het model is erg geschikt om collectieve voorzieningen te beheren, maar kan net zo goed uit individuele woningen bestaan.

De site die Stad en OCMW Lier naar voor schuift is een rij van vijf achttiende-eeuwse beschermde woningen tegenover de ingang van het Begijnhof. De woningrij is eigendom van het OCMW.  De stad wil enerzijds onderzoeken of een wooncoöperatie een duurzame partner kan zijn voor het beheer van dit waardevol patrimonium. De stad wil versnippering over verschillende eigenaars vermijden. Daarnaast kan de stad via dit project de diversiteit van het woonaanbod vergroten. Het project zal bestemd zijn voor huurders die vanwege een specifieke nood moeilijk een woning vinden op de reguliere markt. Begeleiding door een zorg- of welzijnsorganisatie (vzw) is daarom een voorwaarde in het project. Het doel is om voor deze doelgroep een inclusieve oplossing met woonzekerheid te realiseren. In een leertraject van drie jaar krijgt de stad ondersteuning om de mogelijkheden van een coöperatief woonmodel te onderzoeken. Via een oproep worden nieuwe of bestaande wooncoöperaties gezocht die dit project in de Begijnhofstraat (zie foto) willen realiseren. De opgedane ervaring en kennis kunnen nuttig zijn om eventueel op te schalen naar ander patrimonium en kunnen andere organisaties inspireren over het coöperatief woonmodel. Het biedt kansen om in te spelen op ruimtelijke en sociale vraagstukken.

De stad Antwerpen en AG Vespa gaan aan de slag in de Arenawijk in Deurne. De zuidrand van deze wijk maakt met haar uitzonderlijk patrimonium van de modernistische architect Renaat Braem deel uit van een bijzonder stuk stad. In de waardevolle gebouwen wordt een gevarieerd aanbod van een 70-tal woningen gerealiseerd, die voldoen aan alle hedendaagse kwaliteits- en comforteisen.

AG Vespa onderzoekt of het hier een coöperatief woonmodel kan implementeren. Met dit model kan een duurzaam, professioneel beheer van het woningcomplex als geheel opgezet worden en kan een voor het erfgoed nefaste versnippering in particuliere eigendommen vermeden worden. Daarnaast bekijkt AG Vespa ook hoe een wooncoöperatie een alternatief kan bieden voor huurders die vandaag geen eigen huis kunnen of willen kopen. De realisatie van dit woonproject kan de huidige mix van sociale woningen en openbare voorzieningen (zoals een sporthal en basisschool) in de wijk versterken. Het inrichtingsplan voor de gehele Arenasite is momenteel in opmaak.  (EM / Foto Wonen Vlaanderen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten