• 22/06/2024

Cathy Berx: ‘Minder besmettingen in woonzorgcentra, stijging in de scholen’

ANTWERPEN – Vanmiddag vond de maandelijkse provincieraad plaats. Voor aanvang  gaf de gouverneur een toelichting bij de huidige stand van zaken in verband met de coronacrisis.

Cathy Berx: ‘België doet het redelijk goed. In oktober stonden we bovenaan de lijst in Europa. De positiviteitsratio is gezakt van 13,3 naar 5,3 procent. In de leeftijdscategorie van de nul- tot negenjarigen zien we een hoge positiviteitsratio. De gemeenten die het slechtst scoren zijn de grensgemeenten Hoogstraten, Malle en Wuustwezel maar ook Duffel, Dessel en Rijkevorsel. Dat is het gevolg van uitbraken in woonzorgcentra.’

‘Vergeleken met 25 november neemt het aantal besmettingen sterk toe in Vlaanderen. Daarbij wordt Limburg het zwaarst getroffen met 27 procent, wat bijzonder hoog is. Ook in onze provincie zien we een stijging (twaalf procent, tegenover vijf procent eind november). In Antwerpen neemt de druk op  de ziekenhuizen een klein beetje af, integenstelling tot in Oost- en West-Vlaanderen en Limburg. Ook het aantal overlijdens daalt.’

‘Ik ben bijzonder tevreden over het goed naleven van de regels op oudejaarsavond. Bijna iedereen is thuis gebleven waardoor de druk op de ziekenhuizen beperkt bleef. In het totaal werden slechts acht pv’s uitgeschreven. Op dit ogenblik zijn er zestien scholen geheel of gedeeltelijk gesloten. Vandaag nog wordt er crisisoverleg gehouden naar aanleiding van een ernstige uitbraak in een bepaalde gemeente. Ik ga daar nog niet al teveel over zeggen. Wellicht wordt er later op dag nog over gecommuniceerd.’

Na de toespraak van de gouverneur begon de eigenlijke raad. Nicole Boonen (CD&V, zie foto) uit Retie keert terug in de provincieraad als vervangsteer van Peter Bellens. Ter nagedachtenis bracht een zichtbaar geëmotioneerde Mien Van Olmen – partijgenoot van Bellens  en burgemeester van Herentals – een eerbetoon aan de voormalige gedeputeerde.

Louis Schoofs (Groen) interpelleerde over de asbestpercelen in de kleiputten van Rumst-Boom. ‘Om te voorkomen dat mensen de site betreden – wat op zich al geen goed idee is – worden vier veldwachter aangesteld. Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘We gaan nog uitgebreider informeren over de bedoeling van de werken. Nu worden zelfs onze informatieborden overplakt door actievoerders. In de loop van dit jaar organiseren we infomomenten, waarvan (hopelijk) minstens één fysieke.’ Ilse Van Dienderen (Groen) blijft bezorgd over de verhoogde lood-in-bloedwaarden van kinderen in Hoboken naast het bedrijf Umicore. ‘Er werden waarden van zes microgram  per deciliter gemeten, daar waar vijf micogram de norm is. Wat mij opvalt is dat diverse overheden (Vlaamse, provincie, stad) naast elkaar werken. De stad steunt zelfs het bedrijf om huizen op te kopen en verstuurt brieven naar eigenaars terwijl een medische werkgroep tot de conclusie is gekomen dat een verhuis van volwassenen niet nodig is’  Berx: ‘Een eenduidige communicatie aan de buurtbewoners is noodzakelijk. Volgens mij is dit een rol voor de werkgroepen. Ik zal vragen aan de Vlaamse Overheid of een bijsturing van hun werking nodig is.’

Caluwé: ‘De provincie sloot een overeenkomst met de kruispuntbank van de sociale zekerheid om een lijst te bekomen van personen die potentieel in aanmerking komen voor vrijstelling van provinciebelasting. Zo kan dit automatisch gebeuren.’

Edwin MARIËN

Foto Provincie Antwerpen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten