• 18/07/2024

Cathy Berx: ‘Cijfers zijn bemoedigend, nieuwe politieverordening hoeft niet’

ANTWERPEN – De politieverordening van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx, is vandaag drie weken van kracht. Volgens haar zijn de resultaten zeer bemoedigend en komt een nieuwe verordening er niet. Vanaf donderdag 27 augustus zijn alle maatregelen, die morgen zullen worden uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad van kracht in heel het land. Bijkomende maatregelen in Antwerpen komen er niet meer.

Cathy Berx: ‘Indien de huidige trend zich aanhoudt komt er geen nieuwe politieverordening. De huidige maatregelen blijven dus nog een week van kracht. Het is immers niet de bedoeling om telkens weer bij te sturen. Op een bepaald ogenblik situeerde meer dan de helft van de COVID-gevallen zich in de provincie Antwerpen. Ondertussen is dat één op drie. We mogen stilaan de pitstrook verlaten en ons aansluiten bij de maatregelen die morgen zullen worden aangekondigd op de Nationale Veiligheidsraad. Uiteraard is het zaak om te blijven volhouden. Ik ben Antwerpenaars dankbaar. Zij mogen trots zijn op zichzelf. ’

‘De epidemiologische cijfers evolueren gelukkig zeer gunstig. Over heel de provincie Antwerpen bekeken zitten we aan 50 besmettingen per 100 000 inwoners. Voor het ingaan van de maatregelen lag dit veel hoger. De stad Antwerpen zit met 111 gevallen per 100 000 inwoners nog te hoog maar ook hier is een daling merkbaar. Het reproductiegetal voor onze provincie is 0,73.’

‘Na overleg met de diverse artsen merken we dat er minder mensen ziek worden maar zij die ziek worden, worden erg ziek. Gisteren nog was er een aanzienlijke toename van het aantal opnames in de Antwerpse ziekenhuizen. Momenteel liggen 103 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 35 op de intensieve afdelingen.’

‘De maatregelen werden over het algemeen goed opgevolgd maar toch hebben we de voorbije week een aantal pv’s moeten opmaken. 30 waren voor het niet op zak hebben of het niet correct dragen van het mondneusmasker, dertien personen kregen een pv wegens het niet juist invullen van hun gegevens bij de horeca en acht horeca-uitbaters omdat hun registratiesysteem niet in orde was. Bovendien stelden we vast dat er – vooral tijdens het weekend  nog steeds een aantal feestjes worden gebouwd. Zo legde men vorig weekend om 5 uur ’s morgens een feest stil met twintig aanwezigen en werden ook enkele illegale barbecues georganiseerd. Er waren negen inbreuken tegen het niet respecteren van de nachtklok en er werden verscheidene proces-verbalen opgesteld voor het gebruik van de shisha of waterpijp. Tenslotte deden er zich een aantal spuwincidenten voor. De daders werden al voor de rechter gebracht en kregen effectieve gevangenisstraffen opgelegd.’

‘Er zijn een aantal aandachtspunten. Zo merken we een zeer grote stijging van het intra-familiaal geweld. Verder moeten we aandacht hebben voor de intocht van een aantal gedetacheerde werkkrachten. In Antwerpen realiseert men de Werf van de Eeuw en daarvoor worden mensen aangevoerd vanuit bijvoorbeeld Roemenië, Bulgarije en Polen. Verder heb ik zelf contact gehad met verantwoordelijken uit de migratiegemeenschap omdat er een aantal van hun leden – die elders mogelijk feestjes zijn gaan bouwen – terug keren naar ons land. De reacties waren positief. Ook van de artsen – die mij enige tijd geleden alarmeerden over de slechte toestand in bepaalde woonwijken – krijg ik signalen dat er zeer goed wordt meegewerkt wat duidelijk merkbaar is in de cijfers. ‘

Tenslotte wees Cathy Berx erop dat het al dan niet toelaten van kleinschalige evenementen tot de bevoegdheden van de burgemeesters behoort. (Antwerps Persbureau)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten