• 18/07/2024

Captatieverbod opgeheven in onze provincie maar niet overal

ANTWERPEN – Door de neerslag van afgelopen weken is het waterpeil in het grootste deel van de onbevaarbare waterlopen gestegen tot boven het vooropgestelde ecologische drempelpeil.

Voor enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken is het waterpeil nog niet voldoende hersteld van de droge zomerperiode.

Daarom blijft het geldende captatieverbod in een beperkt aantal stroomgebieden wel nog van kracht.

Op 12 augustus stelde gouverneur Cathy Berx (zie foto) een derde uitbreiding van het captatieverbod in voor onbevaarbare waterlopen.

Op basis van peil- en debietmetingen, uitgevoerd door de provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM), blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen zes weken in de meeste stroomgebieden zijn gestegen tot boven de vooropgestelde drempelpeilen.

Berx: ‘Voor elk stroomgebied is er in detail beoordeeld of de waterpeilen en debieten voldoende structureel zijn hersteld.’

‘Uit deze analyse volgt dat voor de meeste stroomgebieden het geldende captatieverbod kan worden opgeheven.’

‘Wel blijft een captatieverbod behouden voor enkele stroomgebieden waarvan het waterpeil onvoldoende herstelde.’

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters de waterpeilen continu op.

Zodra het vooropgestelde drempelpeil wordt bereikt kan het captatieverbod worden opgeheven.

Hierbij wordt steeds het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader ‘ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte’ toegepast.

‘Het captatieverbod blijft wel nog van toepassing op gecategoriseerde waterlopen in de stroomgebieden van het Maasbekken (gedeeltelijk), de Molenbeek (gedeeltelijk), de Laarse Beek, de Zwarte Nete, de Voorste Nete en de Achterste Nete.’

‘Het captatieverbod is niet van toepassing op bevaarbare waterlopen. Hiervoor gelden wel de richtlijnen van de beheerder De Vlaamse Waterweg.’

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.cathyberx.be, , www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Dit captatieverbod betekent onder meer  dat er geen water mag worden opgepompt om velden en tuinen te beregenen.

Het captatieverbod geldt niet voor hulpdiensten bij noodgevallen, het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten