• 19/04/2024

BuurtInformatieNetwerk Watertoren is de achtste BIN in Mechelen

MECHELEN – Een Buurtinformatienetwerk, kortweg BIN, is een samenwerkingsverband tussen de bewoners van een specifieke buurt en de lokale politie. BINs worden opgericht om de veiligheid in de buurt te bevorderen, met name in het kader van inbraakpreventie en diefstal. Het initiatief om een BIN te starten komt van de bewoners zelf. Zij krijgen hierbij ondersteuning van zowel de lokale politie, als de stad Mechelen.

Een BIN wil het algemene veiligheidsgevoel verhogen, sociale controle bevorderen, het belang van preventie verspreiden en criminaliteit verminderen. Een BIN functioneert door een constante informatie-uitwisseling tussen buurtbewoners en de politie. Wanneer buurtbewoners iets verdacht opmerken in hun buurt, melden ze dit aan de politie. De politie analyseert de ontvangen informatie en verwittigt indien nodig alle BIN-leden.

In Mechelen zijn er momenteel vijf BIN’s opgericht door bewoners, namelijk BIN Stuivenberg, BIN Oud-Oefenplein, BIN Battel, BIN Papenhof en sinds vandaag BIN Watertoren. Mechelen heeft ook drie BIN’s gericht op de handelaars.

BIN-Z is er voor de handelaars in het centrum van de stad, BIN-Z-Noord bestaat voor de handelaars van industriezone Mechelen- Noord en BIN-Z-Zuid voor de ondernemers van industriezone Mechelen- Zuid. Deze BIN’s verspreiden onder meer meldingen over winkeldiefstal, gauwdiefstal en verdachte personen.

Burgemeester Bart Somers ( Voor Mechelen): ‘Mechelen-Zuid zet een belangrijke stap met de officiele ondertekening van het BuurtInformatieNetwerk (BIN) Watertoren. Als het derde grootste BIN in Mechelen, versterken ze samen het veiligheidsgevoel, bevorderen sociale samenhang en werken aan preventie waarin burgerparticipatie centraal staat. Met acht BIN’s met 127 leden, vormen ze een krachtig netwerk dat Mechelen veiliger maakt.’

De BIN-leden engageren zich om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de politiezone Rivierenland (015 464 464). Dit kan de klok rond. Ook de normale contacten met de wijkagent zijn een belangrijk medium en er kan eveneens informatie doorgemaild worden.

De politie van haar kant verspreidt gestructureerde BIN-berichten naar de BIN-leden wanneer zij oordeelt over voldoende nuttige gegevens te beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rode en groene berichten.

Rode berichten zijn dringende en belangrijke berichten. Ze worden in real time verspreid naar alle BIN-leden bij heel dringende en acute situaties onder de vorm van een gesproken boodschap op de huistelefoon en/of mobiele telefoon. Groene berichten zijn belangrijk, maar niet dringend. Ze worden verspreid via e-mail. Groene berichten zijn onder meer bedoeld om feedback te geven, preventietips te verspreiden en informatie te geven over veiligheidsfenomenen.

Coördinator van BIN Watertoren Mechelen Zuid is Marc Thoen. Volgende straten maken er deel van uit: De Noterstraat, De Regenboog, Eggestraat, Egide Walschaertsstraat, Elisabeth Desoleilstraat, Europalaan, Geerdegemdries, Geerdegem-Schonenberg (vanaf nr. 103), Geerdegemstraat (vanaf paar nr. 148 en onpaar nr. 115), Heisegemstraat, Hombeeksesteenweg (vanaf nr. 266), Jan Frans Boeckstuynstraat, Jeanne Hellemansstraat, Kruisbaan, Martha Somersstraat, Mechelseweg (tussen Hombeeksesteenweg en Bedrijvenlaan), Mechelsveldstraat, Molenweide, Nicolaas Van der Vekenstraat, Philippus de Montestraat, Technologielaan, Zemstbaan, Zennebeemden en Zwartkloosterstraat. (EM / Foto’s FB)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten