• 27/05/2024

Buurt Lageweg in Hoboken heeft er een nieuw natuurgebied van 2,5 hectare bij

HOBOKEN – De Blikvelden zijn een nieuw natuurterreintje nabij de Blikfabriek, aan de Krugerstraat in Hoboken. De stad ontsluit deze plek in samenwerking met de eigenaar en Natuurpunt.

Heel deze regio tussen Krugerstraat, Lageweg, Hendriklei en Weerstandslaan is onderwerp van RUP Lageweg en zal later ontwikkeld worden. Dit betekent dat de oude fabriekshallen zullen verdwijnen en plaats zullen maken voor een nieuwe stadswijk. Het RUP belooft dat dit een leefbare wijk zal worden, dooraderd door groene en blauwe linten. De Hollebeek zou mogelijk terug bovengronds komen.

Annick De Ridder (N-VA), midden op de foto), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: ‘We hebben grote plannen voor heel het gebied, dat dreigde een stadskanker te worden. Tot 2020 is deze zone jarenlang niet gebruikt of beheerd en is van een nat grasland geëvolueerd naar een verboste zone met rietveld. Jaren geleden was het hier nog een woest gebied. Hier willen we nu een RUP ontwikkelen. De startnota van dat RUP is vorig jaar gelanceerd. Iedereen kon feedback geven. Deze input wordt meegenomen naar de volgende stappen: de scopingsnota en het voorontwerp. We hopen het in de loop van volgend jaar af te hebben. Dan zullen we het parkgebied definitief ontwikkelen. Op mijn begroting heb ik daar vier miljoen voor uitgetrokken.’

‘Heel het gebied is 30 hectare groot, waarvan twintig hectare wordt ontwikkeld voor andere woningen, nieuwe straten, meer bedrijvigheid en stedelijke voorzieningen en tien hectare overstroombaar parkgebied.  Om dit te realiseren wordt er sinds 2015 intensief samengewerkt met de verschillende eigenaars, bewoners en het district Hoboken. Dat alles gaat niet zo snel. Daar heb je jaren voor nodig. Met 10 793 euro steun van de stad heeft Natuurpunt hier alvast een vlonderpad aangelegd. Dit is een kleine voorafname naar toegankelijk gebied. Over bepaalde projecten word ik nooit aangesproken maar men vraagt me wel voortdurend ‘hoe het met het natuurgebied de Lageweg gaat’ of met het project  Zurenborg in Borgerhout.’

Natuurpunt legt een brugje over de beek en voorziet rustpunten langsheen het pad in de Blikvelden. Zo wordt het gebied van 2,5 hectare ook toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking of wie minder goed te been is. Vanaf vandaag kan iedereen de Blikvelden gaan verkennen. Raf Van der Veken (rechts op de foto) van Natuurpunt: ‘De Blikvelden is een bijzonder stuk natuur dat tot voor kort niet te bereiken was. Door kleine ingrepen en gericht natuurbeheer kunnen we nu buurtbewoners en andere natuurliefhebbers mee laten genieten. We willen dit stuk natuur laten ademen en winnen aan levenskwaliteit en biodiversiteit. Wij kiezen voor inheems groen, exoten gaan eruit. Bij waarnemingen werden zodoende al vele soorten planten, dieren en paddenstoelen waargenomen. Enkele bijzondere zijn de grootoorvleermuis, bijenorchis en Lindepijlstaart, een mooie nachtvlinder.’

‘Oorspronkelijk passeerde de Hollebeek deze zone. Momenteel stroomt ze bovengronds tot aan de Zwaantjes, vanaf daar wordt ze via ondergrondse buizen geleid naar het riolennetwerk.  Deze ingreep zorgt voor minder watertoevoer. Daardoor  is het gebied nog enkel afhankelijk van hemelwater, wat wil zeggen dat dit natte, ecologisch gebied stilaan uitdroogt. Het is de bedoeling dat de Hollebeek terug zal worden doorgetrokken naar hier. Dit kan de natuur alleen maar ten goede komen.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten