• 13/06/2024

‘Burgemeester Somers lapt de regels van minister Somers aan zijn laars’

ANTWERPEN – De Antwerpse provincieraad begon met een interpellatie van Bruno Valkeniers (Vlaams Belang) die vroeg of er – na Mechelen en Boortmeerbeek -, nog andere steden of gemeenten zijn die een fusiepartner zoeken over de provinciegrenzen heen.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, zie foto): ‘Voor ons is het jammer dat de fusie in Mechelen niet doorgaat. Onze provincie had negentien vierkante kilometer groter kunnen worden en 12 711 meer inwoners kunnen tellen wat een financiële meevaller geweest zou zijn voor onze belastinginkomsten. Na dit debacle zal geen enkele burgemeester zich nog wagen aan grensoverschrijdende fusies. Meer zelfs, ook de gewone fusies komen onder druk te staan. In dit dossier heeft burgemeester Bart Somers (Open Vld) de regels van minister Somers aan zijn laars gelapt. Hij hield geen rekening met zijn eigen regiovorming en schoof zijn principes opzij om een Groot Mechelen te kunnen verwezenlijken. Ik heb geen weet van andere fusies in de provincie Antwerpen, behoudens de fusie tussen Antwerpen en Borsbeek.’

De provincieraad keurde de jaarrekening van de Grieks-orthodoxe kerkfabriek Maria Boodschap in de Jan Van Gentstraat, goed. Lemmens: ‘Wij vroegen aan minister Somers welke houding wij in de toekomst in dit verband moeten aannemen. Er is een eerste gesprek geweest maar we hebben nog geen concreet antwoord gekregen.’ De rekening kent een batig saldo van zomaar eventjes 9,64 euro. Dit bedrag wordt ingeboekt in het budget 2023.

Ilse Van Dienderen (Groen) vroeg of het evenementenvervoerplan van het Sportpaleis wel ver genoeg ging en of het voldoende rekening hield met de belangen van de buurt. Lemmens: ‘Wij gaan voor een ontsluiting van het naast het Sportpaleis gelegen bedrijventerrein. Nu is er maar één uitweg. Er komen maatregelen om de veiligheid van voetgangers en fietsers te verbeteren. De middenberm wordt opengemaakt waardoor vrachtwagens niet langer door woonwijken moeten rijden. We kijken – samen met de stad en de Vlaamse Waterweg –  of de weg aan de Theunisbrug en de Brug van de Azijn kan worden doorgetrokken. In de milieuvergunning staat dat de bezoekerscapaciteit van het Sportpaleis dient geplafonneerd te worden indien er niet voldoende parkeerplaatsen zijn. De maximale bezettingsgraad bedroeg 79 procent op een dag dat er een staking was van het openbaar vervoer. Het is aangewezen om op een duurzame manier naar de evenementen in het Sportpaleis (maximumcapaciteit 23 272 plaatsen) en de Lotto Arena (8 050 plaatsen) te komen. Ik begrijp ook niet waarom mensen een halfuur willen aanschuiven om van de afrit van de autostrade te geraken, terwijl je op een eenvoudige manier, met het openbaar vervoer, in het Sportpaleis geraakt, al kan De Lijn hier en daar nog wat bijsturen.’

De Grote parkvijver in het Vrijbroekpark in Mechelen wordt klimaatrobuuster en toegankelijker. Gedeputeerde Mireille Colson (N-VA): ‘De stabiliteit van enkele oevers is verslechterd en de biologische waterkwaliteit is pover. Tijdens warme zomerperiodes ontstaat er blauwalg en is er geurhinder. De slibruiming en herstelwerken op bestaande bruggen en oeverwanden zijn noodzakelijk om de parkvijver in goede staat te kunnen blijven aanbieden. Er worden tevens een rolstoeltoegankelijke vlonder en toegankelijke vlonders voor de vissers voorzien.’ De kostenraming bedraagt ruim 815 000 euro waarbij een subsidie van 235 500 euro werd aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos.

Edwin MARIËN

Foto Provincie Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten