• 21/06/2024

Brug over Park Groot Schijn en inrichting rond Theunisbrug kan bijna starten

DEURNE – Park Groot Schijn heeft al enkele seizoenen kunnen groeien en vergroenen. Momenteel is het park volop in gebruik en genieten wandelaars, fietsers en sportievelingen van de open, groene ruimte. Een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn zal binnenkort een directe verbinding maken vanuit het park naar het speelbos.

Park Groot Schijn legt in het hele gebied ‘kamers’ vast waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden. Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: ‘“Met de goedkeuring van de omgevingsvergunning kan de bouw van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn in het voorjaar van start gaan. Tijdens de tweede parkaanleg is het pad richting speelbos al aangelegd, met de brug wordt het speelbos nu ook met de rest van het park verbonden. Tegen de zomer zal de brug klaar zijn voor de eerste gebruikers.’

Claude Marinower (Open Vld), schepen voor openbaar domein: ‘Aan de kant van het speelbos komt de brug aan op een open plek in het bos en onder de brug wordt een ecopassage voor kleine zoogdieren voorzien langsheen de oeverflank.’ De brug, zo’n vijftien meter lang en drie meter breed, wordt uitgevoerd in beton en voorzien van  een cortenstalen borstwering. Tjerk Sekeris (N-VA), districtsburgemeester van Deurne: ‘Met deze nieuwe brug kan iedereen op een makkelijke en veilige manier het speelbos bereiken. De brug krijgt hetzelfde uitzicht als de bruggen in het zuidelijke deel van Park Groot Schijn, het deel waar de volkstuintjes zich bevinden.’  De uitvoering start in principe in september. In 2022 zal het park dan helemaal klaar zijn.

De werken aan de Theunisbrug op de grens van Merksem en Deurne zijn tegen deze zomer klaar. Wanneer de brug klaar is, start de inrichting van de omgeving.  Eind dit jaar zijn alle werken in principe klaar. De afgelopen twee jaar is de vroegere Burgemeester Gabriël Theunisbrug vervangen door twee nieuwe bruggen voor auto-, fiets- en voetgangersverkeer en een nieuwe brug voor de tram. De nieuwe Theunisbrug is bijna drie meter hoger, zo kunnen de binnenschepen op het Albertkanaal meer containers vervoeren. Ook is het Albertkanaal onder de brug verbreed. Tegen de zomer kan het verkeer in beide richtingen over twee rijstroken rijden. Aansluitend krijgt de Schijnpoortweg parallel aan de Theunisbrug (kant Sportpaleis) een nieuwe inrichting en wordt de zone onder de brug ingericht als verblijfsruimte langs het water. Een verbindingsweg, aan de kant van Kronenbrug, zorgt voor de bereikbaarheid van de nieuwe groene buurtparking en de verbinding naar de Schijnpoortweg. Langs de nieuwe Theunisbrug, aan de kant van Kronenburg, komt een groene buurtparking, met plaats voor 30 wagens. Die zal bereikbaar worden via de nieuwe enkelrichting-verbindingsweg. Buurtbewoners kunnen op termijn de parking ook bereiken via een voetgangersdoorsteek vanuit de Tweemontstraat.

De vernieuwde Theunisbrug is hoger dan de oude en creëert daardoor meer ruimte onder de brug. Naast de enkelrichting-verbindingsweg voor gemotoriseerd verkeer tussen de Tweemontstraat en de Schijnpoortweg, legt de stad onder de brug een verblijfsruimte aan met zitbanken en verlichting (zie simulatie). Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning, starten de werken aan de verbindingsweg en de groene buurtparking in de loop van de zomer. De werken aan de Schijnpoortweg (parallel met de Theunisbrug) starten in het najaar.  (EM / Simulatie Zwart & Jansma Architecten)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten