• 24/07/2024

Brialmont-omwalling wordt opnieuw zichtbaar gemaakt in Berchem

BERCHEM – Het definitieve ontwerp voor de tweede fase van Park Brialmont – de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark – is goedgekeurd. Dit ontwerp voorziet verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers, en zones voor lokale evenementen. Als alles volgens plan verloopt starten de werken in het voorjaar van 2023.

Park Brialmont is ontstaan vanuit een masterplan dat door een samenwerking tussen het district Berchem en de stad Antwerpen tot stand kwam. Het masterplan werd opgesteld rond de twee thema’s natuur en erfgoed en verbindt in een groot ‘groen hart’ de groene delen van Berchem binnen en buiten de Ring (De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschans). Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa: ‘Het definitieve ontwerp van de tweede fase van Park Brialmont past perfect binnen de vergroening en verblauwing die we met stadsontwikkeling deze legislatuur nastreven. Denk daarbij aan plekken aan het water, paden langs het water en doorheen natuurreservaat Wolvenberg-Brilschans, en aan mooie open groene ruimte om te ontspannen.’

Districtsburgemeester Evi Van der Planken (N-VA): ‘Park Brialmont wordt een unieke plek in Antwerpen. De historische restanten van de Brialmont-omwalling worden opnieuw zichtbaar gemaakt en er is ruimte voor meer natuurbeleving, natuurwaarde en recreatie in het groen.’ De buurtbewoners en gebruikers van de parken zijn op verschillende momenten bevraagd. Daarbij was er een uitdrukkelijke wens voor een mix aan functies. Het definitieve ontwerp houdt daar rekening mee en voorziet een divers programma: van zitplekken tot speelzones en loop- en educatieve routes. Voor natuurreservaat Wolvenberg-Brilschans worden meer halfopen graslanden ontwikkeld idem bebossing, en de aanleg van poelen.

Het natuurbeheerplan wordt ter goedkeuring neergelegd bij het Agentschap Natuur en Bos. Natuurpunt Antwerpen-Stad zal instaan voor de uitvoering. Het historisch reliëf van de Brialmont-omwalling is nog het sterkst aanwezig in Brilschans. Daarom wil dit ontwerp zowel de schans als het glacis opnieuw prominenter zichtbaar maken. Tussen de schans en de Ring ligt het natuurreservaat Brilschans. Door het Ringfietspad te verschuiven naar de Ring wordt het gebied opnieuw verenigd ten voordele van de natuurbeheer. Eens het Ringfietspad verschoven is, worden buiten vlonders aangelegd waaronder de natuur kan doorlopen.

Aan het water komen twee verblijfsplekken. In de gracht legt de stad een vlonderbrug aan. (zie simulatie) Voor lokale evenementen zoals Bar Brilschans wordt een groene voorzieningenstrook aangelegd in het glacis langs de Marcel Auburtinlaan. Fietsers krijgen een gescheiden fietspad in bruinrode asfalt aan de buitenzijde van het park. De parkpaden worden aangelegd in goed betreedbare halfverhard. De Berchembrug, inclusief carrousel, blijft behouden maar wordt beter ingepast in het militaire reliëf. Het padennetwerk in het natuurreservaat Wolvenberg wordt herbekeken. Verder zal Natuurhuis Brialmont de toekomstige uitvalbasis worden voor natuureducatie in de stad, in het bijzonder voor stedelijke natuur en de verweving met erfgoed.. Meer info: https://www.agvespa.be/projecten/park-brialmont#over. (EM / Simulatie AG Vespa)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten