• 21/05/2024

Brandweervrouw Hanne getuigt: ‘Ook in Antwerpen stijgt agressie tegen hulpverleners’

SCHOTEN – De voorbije jaren zagen we dat het feestgebeuren in de nacht van oud op nieuw in enkele steden werd ontsierd door geweld en agressie tegen brandweermensen. Naast haar beleidsmatige inspanningen om brandweermensen beter te beschermen en omkaderen, nam Annelies Verlinden (CD&V, tweede van links op de foto), minister van binnenlandse zaken, daarom het initiatief voor een algemene digitale sensibiliseringsactie, die vanochtend – op anderhalve kilometer van haar woonplaats – in de brandweerkazerne van Schoten werd voorgesteld.

Vier brandweermensen (twee mannen, twee vrouwen; twee Vlamingen, twee Walen) zijn het gezicht van deze campagne. Hanne Vandersmissen (rechts op de foto) heeft jarenlang in Hoboken gewoond en is net verhuisd naar Kruibeke en sinds drie jaar verbonden aan de brandweerpost op de Noorderlaan. ‘Wij krijgen extra instructies om voorzichtig te zijn als we buiten komen voor een interventie en om alert te zijn voor agressie. Alleen al het feit dat men ons daar attent op moet maken wanneer de eindejaarperiode eraan komt, zegt al voldoende. Bij sommige interventies is het ook nodig dat wij politiebijstand krijgen om ons werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Maar ook in de loop van het jaar krijg je te maken met mensen die niet begrijpen welke job wij doen, gefrustreerd zijn, en dan verbaal of agressief uit de hoek kunnen komen.’

‘Het is niet omdat er eerstelijnsvoertuigen staan dat mensen afremmen en beseffen dat er iets aan de hand is. Agressie tegen hulpverleners is volgens mij een fenomeen dat nu al vier-vijf jaar aanhoudt. Ik ben iemand die verbale agressie over mij laat waaien. Ik aanzie dat ook niet als een iets persoonlijks, maar eerder als een frustratie van die persoon zelf die met iets zit. Het feit dat er een eindejaarcampagne komt is belangrijk. Ik weet ook wel dat dit het gedrag van vele burgers niet meteen zal doen veranderen. Maar er is eerst bewustwording nodig voor je een cultuur kan aanpassen.  Ik denk dat heel veel hulpverleners tot hier toe ook het gevoel hadden van ‘we kunnen dat wel rapporteren maar er gebeurt niks mee’. Nu moeten we hier onze schouders blijven onderzetten opdat dat werk niet verloren zou zijn. Het meest recente voorval was van een officier die is aangereden door iemand die niet wilde wachten. Gelukkig heeft de politie de man binnen de twee uur kunnen oppakken. Ze zijn bij mij terecht gekomen voor de campagne omdat ze nog een Vlaamse vrouw zochten. Ik doe altijd mee aan World Police & Fire Games en op die manier kennen mensen van Binnenlandse Zaken mij.’

Verlinden: ‘Jammer genoeg tonen statistieken aan dat geweld tegen hulpverleners in stijgende lijn gaat en wellicht gaat het om een onderrapportage. We hebben de afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen. Ik beloof dat we hier de komende maanden zullen blijven op inzetten. Zo zal in de eerste plaats agressie tegen brandweermensen, hulpverleners en ambulanciers strenger worden bestraft zoals ook al het geval is voor agressie tegenover politiemensen. Die maatregelen worden opgenomen in het nieuwe strafwetboek en die wijziging ligt momenteel ter discussie in het parlement. Ook werd de wet op de civiele veiligheid aangepast. Zo kunnen we nu voorzien in een betere bescherming en een versterkte rechtsbijstand voor onze ambulanciers en brandweermensen en ook de operationele personeelsleden van de civiele bescherming die tijdens hun job en zelfs daarbuiten slachtoffer zijn geworden van agressie. Daarnaast hebben we een nieuw centraal orgaan voor het brandweerleven opgericht waardoor we een samenwerking mogelijk maken tussen alle actoren op het terrein. Op deze manier kunnen we adviezen beter centraliseren.’

‘Onlangs werd door de ministerraad ook nog een wetsontwerp voor het gebruik van camera’s door de brandweer en civiele bescherming mogelijk gemaakt. Hiermee willen we het werk van deze mensen veiliger maken. Daarnaast bekijken we of we het gebruik van bodycams – zoals bij de politie – ook kunnen uitrollen binnen de brandweer en de civiele veiligheid. Met de campagne die we vandaag voorstellen willen we de problematiek nog verder onder de aandacht brengen en oproepen om samen een  vuist te maken tegen die fenomenen en solidariteit te tonen.  Door je voornaam toe te voegen aan de Muur van Respect – die je hier vindt  – steun je de brandweer en geef je een duidelijk signaal.’

Bekijk hier de getuigenis van Hanne :

https://youtu.be/TdjQwghPCBI

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten