• 13/06/2024

Boosterprik ELZ Pallieterland personeel basisonderwijs en kinderbegeleiders

LIER – Ben je werkzaam in het basisonderwijs  of als kinderbegeleider en woon je in Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen of Ranst? Heb je nog geen uitnodiging ontvangen voor je boosterprik? Is er minstens vier maanden verstreken na je tweede vaccinatie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca?

Dan kan je jezelf registreren voor een versnelde boosterprik via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FXjZW7VQd0e5_32-eGWooXTb7jFrDVhHh1pe2GtCu1lUNE9GMkgyWjE0T1hJRVY0RFo5N1ZMMjNDNC4u. Wanneer er zich een mogelijkheid voordoet binnen de bestaande planning en capaciteit, zal het vaccinatiecentrum je contacteren.

Wie komt in aanmerking als kinderbegeleider? Kinderbegeleiders in de opvang van baby’s en peuters. Begeleiders in de buitenschoolse opvang. Verantwoordelijken en pedagogische medewerkers die in contact komen met de opgevangen kinderen. Logistieke medewerkers die in contact komen met de opgevangen kinderen. Andere medewerkers van de kinderopvang die contact hebben met de kinderen. Het formulier moet ingevuld worden door de werkgever en dient afgegeven te worden tijdens de vaccinatie.

Volgende personen mogen zich niet registreren voor een eventuele versnelde boosterprik: Inwonende partners en kinderen van onthaalouders. Administratieve medewerkers die niet in contact komen met de kinderen. Logistieke medewerkers die niet in contact komen met de opgevangen kinderen.  Andere medewerkers van de opvang die geen contact hebben met de kinderen. Voor personeelsleden uit het basisonderwijs zijn er geen extra voorwaarden.

Er zal volop gevaccineerd worden in de tweede  week van de kerstvakantie, vanaf maandag 3 januari. Vanaf dan zal men opschalen met 50 procent. Men zal dan de maximale capaciteit van het centrum a rato van zes dagen per week van 8 tot 20 uur benutten.

Door deze uitbreiding slaagt men erin om de doelstelling van de versnelde boostercampagne, zoals opgelegd door de hogere overheden, te behalen. Alle achttienplussers zullen uiterlijk eind januari een afspraak kunnen maken voor hun boosterprik.

Op dinsdag 28, woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 december is het vaccinatiecentrum gesloten. Er zijn in die periode onvoldoende medische en niet-medische profielen beschikbaar. Deze sluiting heeft echter weinig tot geen invloed op het behalen van de doelstellingen. Momenteel zijn alle personen uitgenodigd die vandaag al in aanmerking komen voor hun boosterprik. De voorziene opschaling vanaf 3 januari compenseert ruimschoots de beperkte prikcapaciteit tijdens de zeer korte sluiting. Ook heel wat andere centra sluiten omwille van dezelfde redenen.

Vaccinatiecentrum Pallieterland heeft tot nu toe al een mooie vaccinatiegraad van de boosterprik bereikt. Voor alle gemeenten van ELZ Pallieterland is de gemiddelde vaccinatiegraad hoger vergeleken met de rest van  Vlaanderen. (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten