• 23/06/2024

Boombruggen in Groen Kruis, bebossing in Heist, samenwerking met Groep Talent

ANTWERPEN – Het gebiedsprogramma Groen Kruis wil bestaande open ruimte en groengebieden in de noordoostelijke rand van Antwerpen zoveel mogelijk behouden, versterken en met elkaar verbinden. Het gebied strekt zich uit over de districten Ekeren, Merksem, Deurne en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem. Onder coördinatie van de provincie Antwerpen, denken deze gemeenten en districten, Regionaal Landschap de Voorkempen, het agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving samen na over ecologische, recreatieve en blauwe verbindingen en ingrepen in dit gebied. Zo kan het gebied uitgroeien tot een groene corridor, waardoor ook de leefbaarheid en de woonkwaliteit verbeteren.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) liet in samenwerking met de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid een studie uitvoeren door Natuurpunt naar geschikte locaties voor boombruggen (zie foto). Een boombrug is een touw over de weg tussen boomkruinen zodat eekhoorns veilig kunnen oversteken. Er kwamen achttien locaties voort uit de studie waar op korte termijn een boombrug kan opgehangen worden. De gesprekken met privé-eigenaren en de vergunningsaanvragen zijn lopende. Regionaal Landschap de Voorkempen is partner van het gebiedsprogramma Groen Kruis en heeft ervaring in het plaatsen van boombruggen. Daarom zullen zij zorgen voor de uitvoering in samenwerking met een aannemer.’ De provincieraad gaf vanmiddag goedkeuring om een subsidie van 21 600 euro over te maken aan het Regionaal Landschap de Voorkempen.

De provincie Antwerpen wil aan de Peredreef in Heist-op-den-Berg, vlakbij Putte, meer dan twee hectare bebossen. Ze koopt hiervoor enkele gronden over van Stichting Kempens Landschap en ontvangt hiervoor subsidies van het Agentschap Natuur en Bos.

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘In april 2021 besliste de deputatie om in te tekenen op een subsidieoproep van het Agentschap Natuur en Bos voor de aankoop van gronden in functie van bebossing. In het kader daarvan biedt de Stichting Kempens Landschap aan de provincie in Heist-op-den-Berg vijf percelen landbouwgrond te koop aan tegen de schattingsprijs van 144 300 euro.  De totale oppervlakte bedraagt iets meer dan twee hectare. Stedenbouwkundig zijn ze gelegen in landbouwgebied, een smalle strook langsheen de dreef ligt in parkgebied.’

Provincie Antwerpen wil de samenwerking in de Antwerpse sociale economie stimuleren en faciliteren. Er werd een co-creatietraject opgezet met maatwerkbedrijven en lokale regisseurs sociale economie om het samenwerkingsverband vorm te geven.

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘Nadien reageerden maar liefst 40 organisaties positief op de vraag wie zich in dat samenwerkingsverband wil engageren. Groep Talent, een samenwerkingsverband van drie maatwerkbedrijven (De Kringwinkel Zuiderkempen, Boskat en Twerk) en een dienstenchequebedrijf (Contenti) kregen vanuit de sector het mandaat om een projectdossier in te dienen en hiervoor als penhouder op te treden in een ruimer samenwerkingsverband. Om dit project te sturen hebben alvast vijftien maatwerkbedrijven zich kandidaat gesteld. Groep Talent ontvangt een bedrag van 178 000 euro voor de opstart van het samenwerkingsverband.’

Edwin MARIËN

Foto: Vlaanderen.be

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten