• 27/05/2024

Bonheiden en Rijmenam kregen er vijf extra trajectcontroles bij

BONHEIDEN – Om Bonheiden en Rijmenam ook in de toekomst leefbaar te houden zijn binnenkort vijf extra trajectcontroles op het grondgebied actief.

De belangrijkste is die in Dorp, pal in het centrum van Bonheiden, die sinds gisteren die te snel rijden detecteert.

Over afzienbare tijd zijn alle trajectcontroles in Bonheiden en Rijmenam actief. Vanaf gisteren zijn de camera’s en controles in Dorp en de Oude Kasteellaan in werking wat ook betekent dat de ‘knip’ in de Oude Kasteellaan verdwijnt.

Bart Vanmarcke (Open Vld), schepen van mobiliteit: ‘Wij nemen drastische maatregelen om de zwakke weggebruiker te vrijwaren en om de dorpskernen – ook de oversteek aan scholen – veiliger te maken. In de meeste gevallen is er een snelheidsregime van 30 kilometer per uur.’

‘Voor de automobilist die richting Mechelen of Keerbergen pendelt, zal de verkeerssituatie bij de start van de nieuwe maatregelen de grootste inspanning vergen.

De snelheid in de dorpskern van Bonheiden wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur, de automobilist moet ook rekening houden met een aangepast regime van de verkeerslichten.

De lichten aan de GEKKO-school en Klim Op staan sinds gisteren permanent uit, er komen wel permanente digitale borden die de automobilist waarschuwen wanneer iemand oversteekt.

Aan de andere lichten komt een drukknop voor voetgangers. De drukknoppen die gekoppeld worden aan de digitale borden zijn verbonden met rateltikkers voor blinden en slechtzienden.

De drie resterende trajectcontroles in de Lange Dreef, Korte Dreef en de Hoogstraat in Rijmenam worden later deze maand geactiveerd.

Gemeente Bonheiden doet er alles aan om de automobilist te informeren en zal de eerstkomende periode bij de nieuwe trajectcontroles niet verbaliseren waardoor de automobilist de kans krijgt zich aan te passen. Wie te snel rijdt, krijgt wel een waarschuwingsbrief in de bus.

De verkeerslichten aan de kruispunten Dorp – Muizensteenweg en Dorp – Waversesteenweg blijven echter actief tijdens de spitsuren tussen 7 en 9 uur en tussen 15 en 18 uur. Daarbuiten komen ze in knipperlichtmodus.

Wie te snel rijdt langs de trajectcontroles die sinds juli dit jaar actief zijn (Guldensporenlaan, Oude Keerbergsebaan, Gestellei, Achterdiedonken en Zwarte Leeuwstraat) wordt sinds 1 september inmiddels wél geverbaliseerd.

Sinds begin juli waren er al acht nieuwe trajectontroles actief in Bonheiden. Toen kwamen die over De Oude Keerbergsebaan, de Guldensporenlaan, de Zwarte Leeuwstraat, de Gestellei en Achterdiedonken bij de al drie bestaande, langs de Muizensteenweg, de Dijleweg en de Doornlaarstraat.

Sinds gisteren is dus het volledige centrum van Bonheiden een zone 30, gecontroleerd door trajectcontroles.

Het aanbrengen van bijkomende trajectcontroles stond overigens in het bestuursakkoord dat aan het begin van deze legislatuur werd afgesloten. (EM / Foto Gemeente BONHEIDEN)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten