• 18/05/2024

Bomen mogen blijven staan in dreef van Moretus maar met voorwaarden

BOECHOUT – Het gemeentebestuur van Boechout heeft een akkoord bereikt met Defensie over het behoud van 23 beuken en twee lindebomen in de historische dreef van Moretus aan de Holleweg en de Lintacker. Defensie herziet de oorspronkelijke eis om de 25 bomen boven een ondergrondse NAVO-kerosinepijpleiding te kappen. Er worden wel bijzondere voorwaarden opgelegd.

De Boechoutse dreef is 100 jaar. In het deel van de Holleweg zijn al veertien bomen gevallen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de dreef daarom afgesloten bij hevige wind. Maar ook droogtestress zorgt ervoor dat er regelmatig zware takken naar beneden vallen. Toen Defensie 23 beuken en twee lindebomen boven een pijpleiding wilde vellen, diende de eigenaar van het deel aan de Holleweg een omgevingsvergunning in om zijn deel van de dreef te kappen en opnieuw aan te planten.

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde):  ‘Uit het advies van het Agentschap Natuur en Bos blijkt dat een volledige dreef geveld kan worden zodra een derde van de bomen is gevallen. Op dit moment is ongeveer twaalf procent van de bomen in deze dreef gesneuveld. Met de bomen die Defensie wenste te kappen erbij, zou dit oplopen tot bijna 30 procent. Wanneer meer dan een derde van de beuken verdwijnt, zijn de andere beuken minder beschermd voor rukwinden en zonnebrand en wordt het veiligheidsrisico groter. Door het akkoord met Defensie, waarbij de bomen kunnen behouden blijven, kunnen we de huidige dreef voor langere tijd behouden.’ Kris Swaegers (Groen/Gangmaker), schepen van Omgeving: ‘Na het kappen van de dreef zouden er nieuwe bomen geplant worden. Maar een nieuwe, jonge, dreef vervangt niet zomaar deze levende monumenten. We nemen het veiligheidsrisico zeer ernstig, en zullen de vitaliteit van de bomen inventariseren, de ecosysteemdiensten in kaart brengen en een sluitend beheerplan opstellen met de verschillende partners.’

T’Sijen: ‘Omdat er erkend wordt dat er ingrepen nodig zijn, zoals blijkt uit bomenonderzoek, verlenen we een omgevingsvergunning onder bijzondere voorwaarden. Het gaat dan over dringende ingrepen als de veiligheid niet langer gegarandeerd is naar personen of woningen, of wanneer er een risico is op ernstige schade aan de kerosinepijpleiding. Schade aan deze leiding zou voor een echte natuurramp zorgen in de dreef.’

Swaegers: ‘Een beheerplan moet de weg uitstippelen naar een gedragen visie over de toekomst van de dreef. Er moet daarbij ook nagedacht worden over een verjongingsmethode om de continuïteit en toekomst van de dreef te vrijwaren. Het tegengaan van verdere bodemverdichting en het behandelen van bestaande bodemverdichting is een belangrijk actiepunt. In afwachting van de opmaak van een beheerplan, worden er bijkomende studies uitgevoerd zodat er nu al gerichte ingrepen in functie van het verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de bomen kunnen uitgevoerd worden.’ De gemeente neemt een engagement inzake financiering (bomenonderzoek, trekproeven) en/of uitvoering van ingrepen (snoei, velling…) in ruil voor het behoud van het publiek toegankelijke karakter van de dreef. Els Heremans (Groen-Gangmaker, zie foto): ‘Wij staan volledig achter de beslissing van het college. Daarom hingen we vandaag witte lintjes in de dreef en zorgden er voor een streepje poëzie dat de bomen eert. De witte linten symboliseren de hoop op consensus dat overleg in zich draagt.’ (EM / Foto Groen/Gangmaker)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten