• 20/06/2024

Boek over Antwerpen geeft een nieuwe kijk op het oudste verleden van de stad

ANTWERPEN – Er is een nieuw boek over de vroegste geschiedenis van Antwerpen. Wie benieuwd is naar de oorsprong van de stad, hoe lang ze al bestaat en op welke manier ze ontstond, vindt dat boeiende verhaal in ‘Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad.’

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘Publicaties over de geschiedenis van Antwerpen beperken zich vaak tot de voorbije vijf eeuwen. Vanaf dan werd Antwerpen een handelsmetropool en werden we een wereldspeler. De ontstaansgeschiedenis van de Scheldestad is echter minstens even boeiend, hoewel er tot voor kort bijzonder weinig over bekend was. De opgravingen van de afgelopen jaren brachten daar verandering in en vormden de aanzet voor deze nieuwe publicatie, die teruggaat tot de geboorte van Antwerpen. Het boek prikkelt echt onze collectieve verbeelding.’

Stadsarcheoloog Tim Bellens schreef het werk. Hij neemt de lezer mee langs een aantal belangrijke opgravingen in het Antwerpse stadscentrum. ‘Voor deze publicatie heb ik oude en recente opgravingen geïnterpreteerd. Dat heeft nieuwe inzichten over het ontstaan van de stad gegeven. Daarnaast kleur ik het verhaal ook in door opgravingsbeelden, bijzondere artefacten, reconstructietekeningen en gesprekken met specialisten.’ De auteur gidst de lezer vanuit de prille prehistorie langs bronstijdgraven nabij de Meir, Gallo-Romeinse bewoners en duistere Merovingers naar de Karolingische versterkte nederzetting. Die omwalde nederzetting vormt de uitvalsbasis voor ambachtslui en handelaars, drie eeuwen vóór Antwerpen stadsrechten verkrijgt. Het verhaal eindigt bij de burchtmuur aan het Steen, een eenzame herinnering aan het Ottoonse markgraafschap Antwerpen. Bijzondere vondsten tonen de rijkdom van de Antwerpse bodem en wat we er uit kunnen leren.

Het boek belicht naast de vroegste geschiedenis van Antwerpen archeologische methoden en technieken, eigen aan de stadsarcheologie. De lezer krijgt een nieuwe kijk op het oudste verleden van de stad, door de ogen van archeologen. Specialisten uit binnen- en buitenland geven duiding bij leven, werken en sterven in het vroegste Antwerpen. Behalve heel wat wetenschappelijke informatie in klare taal, bevat het boek vele verhelderende beelden. Twee hoogtepunten uit de ontstaansgeschiedenis van Antwerpen in het eerste millennium werden gevisualiseerd in artist impressions met tal van foto’s van bodemvondsten.

‘Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stad’ kwam tot stand na archeologisch syntheseonderzoek naar de Antwerpse stadsgenese, een samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA): “Met de Vlaamse regering investeren we sinds 2018 in archeologisch vervolgonderzoek. Het onderzoek naar het vroegste Antwerpen was één van de eerste negen projecten die konden rekenen op een subsidie. En het resultaat mag er zijn. Het syntheseonderzoek brengt namelijk het Karolingisch Antwerpen van de achtste en negende eeuw in beeld, een fase in de geschiedenis van Antwerpen waarover nauwelijks iets bekend is uit geschreven bronnen. Daarom is een archeologisch onderzoek heel belangrijk om de ontbrekende stukjes van onze geschiedenis te vinden.’ Het boek is uitgegeven door Pandora Publishers en verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels, bij de boekhandel of als e-book (192 pagina’s).  (EM /Foto Stad Antwerpen)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten