• 17/07/2024

Binnenstad Lier nu definitief een fietszone, recordaantal boetes op het Heiken

LIER – Sinds 8 november 2021 zijn zo goed als alle straten binnen de Lierse stadsvesten fietszone.

Om iedereen aan de nieuwe verkeerssituatie te laten wennen, voerde de politie en de stad de voorbije twee maanden een sensibiliseringscampagne. Uit de tellingen van de stad blijkt dat de helft van de autobestuurders het goed doet. Door enkel de straten te tellen waar er fysiek voldoende ruimte is om voorbij te steken, stijgt het gemiddeld aantal autobestuurders dat de fietszone uit het oog verliest naar 57 procent. Een aantal straten scoort heel goed, maar de straten met meer ruimte (breed en/of tweerichtingsverkeer) binnen de fietszone doen het dus slechter. Tijdens de spitsuren wordt er algemeen gezien minder voorbijgestoken. Van de in totaal 141 controles door de politie, werden er 74 bestuurders aangesproken omdat ze een fietser voorbijstaken. Maar ook fietsers werden gecontroleerd en aangesproken wanneer ze de verkeersregels niet naleefden. Een fietszone vereist immers wederzijds respect tussen auto en fiets. Zo mogen fietsers ook in een fietszone niet tegen de rijrichting of op het voetpad rijden. In totaal werden 117 fietsers zo aangesproken. Bert Wollants (N-VA), schepen van mobiliteit: ‘De politie heeft door deze sensibilisering zowel auto’s als fietsers aangesproken zodat iedereen kan leren hoe zich te gedragen in de fietszone. Op die manier kunnen we samen werk maken van een leefbare en veilige binnenstad voor álle weggebruikers.’

Met de fietszone wil de stad de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. Een fietszone verlaagt de snelheid, vergroot de zichtbaarheid en zorgt ervoor dat fietsers niet meer rakelings ingehaald worden. Naast meer verkeersveiligheid en fietscomfort, hopen we dat de fietszone nog meer mensen zal overtuigen om de fiets te nemen of om de kinderen met de fiets naar school, sportclub, … te laten rijden. De fiets is hoe dan ook het vervoermiddel bij uitstek voor je verplaatsingen in de Lierse binnenstad of om er lokaal te winkelen. Wollants: ‘De sensibiliseringsperiode loopt op haar einde, vanaf nu zal de politie ook effectief overgaan tot beboeten bij overtredingen. Voor het voorbijsteken van een fietser in de fietszone kan je een boete krijgen van 58 euro. Ook hinderlijk fietsgedrag zal gecontroleerd en geverbaliseerd worden. Laten we ons allemaal inzetten voor een verkeersveilig Lier door de wegcode te volgen en rekening te houden met elkaar.’ Meer info www.lier.be/fietszone.

Sinds 1 december 2021 is de nieuwe ANPR-camera ter hoogte van de Heikenstraat tussen Herentals en Vorselaar operatief. Die camera heeft als doel sluipverkeer te verhinderen en beboeten. Na een maand communiceert politiezone Neteland nu een eerste overzicht van de overtredingen.

Op een maand tijd werden er maar liefst 370 boetes uitgeschreven. Op één dag werden er uitzonderlijk veel overtredingen geregistreerd, maar liefst 50. Dit was te wijten aan verkeersproblemen op de Poederleeseweg in Herentals. Met de ANPR-camera wilt politiezone Neteland de gevaarlijke verkeerssituatie op het Heiken een halt toeroepen en enkel plaatselijk verkeer toelaten. Het Heiken wordt namelijk erg veel gebruikt door fietsers en wandelaars waardoor sluipverkeer voor onveilige situaties kan zorgen. (EM / Foto PZ Neteland)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten