• 18/07/2024

Bijna twintig kilometer nieuwe fietspaden voor ring rond Ekeren

EKEREN – De werken aan de Oosterweelverbinding gaan voor flink wat overlast zorgen voor het verkeer, en dat zal zich zeker laten voelen ten noorden van de stad. In en rond Ekeren worden daarom nu fietsverbindingen aangelegd die het mogelijk maken grote volumes fietsverkeer te verwerken. Stad, district en provincie werken hiervoor nauw samen.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Stad, provincie, district en Infrabel slaan de handen in elkaar voor de realisatie van wat je een ‘fietsring’ rond Ekeren zou kunnen noemen. Daarmee vermijden we dat fietsers het centrum van Ekeren moeten doorkruisen. ‘Daarbij volgen we de spoorbocht van het goederenspoor van aan de Oude Landen langs de Prinshoeveweg, de Bist, door de fietstunnel aan station Ekeren achter de wijk Bunt, Ekeren-Centrum tot in de haven aan Domein Muisbroek (Ekerse Putten). Een deel is al afgewerkt met hoogwaardige fietspaden, waar nodig passen we aan, of leggen we nieuwe infrastructuur.’

Om de verbinding tussen Laar en de Prinshoeveweg mogelijk te maken, kocht de stad eind vorig jaar zelf een stukje grond in Ekeren-Donk aan. Eenmaal compleet zal deze nieuwe verbinding lopen van aan de voet van de Eduard Waghemansbrug, de brug over de E19 tussen Ekeren en Merksem, tot aan de Prinshoeveweg, 1 180 meter verderop.  Ze doorkruist een grote open groenzone met voor fietsers en wandelaars fraaie vergezichten op de Ekerse dorpskern.

Ondertussen zijn ook de technische specificaties duidelijk. ‘Het wandelpad wordt anderhalve meter breed,  gescheiden van het fietspad door een buffer van één meter meter. Het fietspad zelf zal 3,5 meter breed worden, voldoende dus om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Dankzij de lage verlichting die we er aanbrengen, zal het veiligheidsgevoel gegarandeerd zijn.’ Koen Palinckx (N-VA), burgemeester van Ekeren: ‘Hiermee ontsluiten we een mooi stukje Ekeren, onbekend voor velen, kortom een mooie aanvulling op ons netwerk van wandel- en fietspaden. Het is ook  een functionele verbinding, 620 meter korter dan de huidige route via het Laar en de Oude Landen. Bovendien blijft deze route weg van het gemotoriseerd verkeer.’

Met de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de Leo Baekelandtstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat in Ekeren-Centrum wordt een belangrijke missing link op de fietsostrade F12 tussen Antwerpen en Bergen-Op-Zoom weggewerkt. Daar komt een nieuw en comfortabel fiets- en voetpad langs de A12, achter de groenzone rond Schoonbroek. Kennis: ‘Daar werden recent nog geluidswerende schermen geplaatst, zodat fietsers er ongestoord gebruik van kunnen maken. Dit fietspad zal aansluiten op de al aangelegde fietsinfrastructuur in het Rozemaaipark en verder door op de Ekersesteenweg.’ 

Palinckx: ‘Dit fietspad vertrekt ter hoogte van de Leo Baekelandstraat van op het al aangelegde fietspad langs de Rozemaai en loopt tussen de groene berm van de A12 en de beek door. Ter hoogte van het basketveldje Schoonbroek steekt het de beek over om tussen beek en woningen richting Kloosterstraat te lopen. Dat fietspad wordt vier meter breed, en krijgt een voetpad van twee meter naast zich, in totaal 1,7 kilometer lang.’ Kennis: ‘En zo rollen we stap voor stap het Ekerse fietsplan uit, goed voor 19,5 kilometer nieuw fietspad, waaronder vijf fietstunnels, drie fietsbruggen en één fietsstraat. De samenwerking  tussen stad, district, provincie en de spoorwegen loont, zoveel is duidelijk.’ (EM / Afbeelding Fietsnetwerk Ekeren)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten