• 17/06/2024

Bijna elf miljoen Europese subsidie voor studiewerk rond containers in haven

ANTWERPEN – Het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF), dat projecten ondersteunt die een belangrijke positieve impact hebben op het Europese transportnetwerk, verleent een subsidie van 10,91 miljoen euro aan het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA).

De Europese Commissie lanceerde een subsidie-oproep via het CEF-programma, dat het Europese transportbeleid ondersteunt. Port of Antwerp en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dienden een aanvraag in voor het studiewerk in het kader van het project Extra Containercapaciteit Antwerpen. Vandaag keurden de Europese lidstaten de lijst van geselecteerde projecten goed. ECA kan rekenen op 10,91 miljoen euro Europese steun om de ambitieuze doelstellingen op vlak van duurzame groei en multimodaal vervoer te verwezenlijken. De cofinanciering gaat naar het geplande studiewerk in de uitwerkingsfase van het project. Dat is essentieel om tot een optimale projectinvulling te komen die economie en leefbaarheid verzoent. Het project focust naast uitbreiding ook op de optimalisatie van het gebruik van gronden binnen het bestaande havengebied.

Ondanks de impact van de coronacrisis, herstelt de wereldeconomie in een sneltempo en ook Port of Antwerp kent een duidelijke toename van alle goederenstromen, met het containersegment als grootste groeier. Extra capaciteit in de haven van Antwerpen is onontbeerlijk om de verwachte groei op te vangen en haar positie als kernknooppunt in een wereldwijd netwerk te bestendigen. De steun van het CEF bevestigt de grote toegevoegde waarde van het ECA-project als een toekomstgericht antwoord op de bottleneck waarmee de containertrafiek nu al geconfronteerd wordt.  De uitbreiding van de containercapaciteit is in de eerste plaats een verhaal van innovatieve oplossingen die resulteren in infrastructuur die toekomst- én klimaatbestendig is.

Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: ‘Met de Europese steun voor drie Vlaamse investeringsprojecten zullen we de mobiliteit van Vlaanderen en van Europa vormgeven. Het ECA-project is een voorbeeld van een project dat zich richt op toekomstgerichte infrastructuur: een duurzame oplossing voor de urgente nood aan extra capaciteit in de haven van Antwerpen.’

Annick De Ridder (N-VA), Havenschepen: ‘Deze subsidietoekenning bevestigt het belang van ECA voor onze haven en onderstreept de waarde die Europa hecht aan dit dossier. Het belang van de containersector voor de haven van Antwerpen mag niet onderschat worden en onze groeicijfers in dit segment bevestigen de nood aan extra capaciteit. Deze Europese steun is bovendien een bekrachtiging van de belangrijke positie die de haven van Antwerpen inneemt als poort van en naar de wereld voor onze Vlaamse en Europese ondernemingen.’

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: ‘Het containersegment is blijven groeien. Het bevestigt de urgente nood aan extra capaciteit. Minstens even belangrijk is echter de manier waarop deze extra capaciteit gegenereerd wordt: op een duurzame manier, met respect voor klimaat en omgeving. Net om die reden werken we hard aan een slimmer project dat toekomst- en klimaatbestendig is. We zetten een nieuwe standaard in de container business om zo de vergroeningsslag in de sector te versnellen.’ (EM / Foto Port of Antwerp)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten