• 12/07/2024

Bijkomende Vlaamse steun voor CGG in Antwerpen, Turnhout en Mechelen

ANTWERPEN –  De Vlaamse Regering maakt werk van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) dat eind maart werd afgesloten. De totale investering vanuit VIA 6 in de kwaliteit van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bedraagt meer dan anderhalf miljoen euro per jaar. Wouter Beke (CD&V), minister van welzijn en volksgezondheid, geeft meer middelen om seksueel delinquenten te kunnen behandelen.

De Vlaamse Regering investeert onder meer 450 000 euro om de forensische werkingen van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) te versterken. In onze provincie gaat het om CGG VAGGA in Antwerpen (met antenne in Zoersel), CGG De Pont Mechelen (met antenne in  Lier) en CGG De Kempen in Turnhout (met antennes in Hoogstraten, Mol en Geel). Er komen zes VTE aan hulpverleners bij die zich richten op de behandeling van seksueel delinquenten. aarnaast krijgen de tien Vlaams  CGG een versterking met 0,5 VTE vanuit het sociaal akkoord. Ze zullen deze middelen ook inzetten om de werkdruk op te vangen, wat een verhoging van de capaciteit van die forensische teams betekent met in het totaal vijf VTE. Het gaat over hulpverlening aan personen in een forensisch statuut, binnen of buiten de gevangenis, hulpverlening in situaties van intrafamiliaal geweld en vrijwillige preventieve hulpverlening.

Beke is tevreden dat de CGG in het kader van het VIA-6 akkoord ervoor kiezen om prioritair de werkdruk in de forensische teams te verlichten door de extra middelen in deze teams te investeren. Beke: ‘Met die gedeelde keuze realiseren we zo een totale versterking van elf VTE in een behandelaanbod dat gespecialiseerd aan de slag gaat met daders van seksuele misdrijven maar even goed de kaart van de preventie trekt. Wie vrijwillig op zoek is naar hulp, en dat moedigen we sterk aan, kan eveneens terecht bij de forensische teams van de CGG. De afgelopen jaren zagen we de druk binnen de forensische werkingen van de CGG stijgen door onder meer de  verhoogde maatschappelijke aandacht en het bewustzijn omtrent de problematiek rond seksueel geweld, denk maar aan #MeToo. Daarnaast zorgt de aandacht voor alternatieve bestraffing en herstel voor een stijging in het aantal meldingen.’ In 2019 liepen er binnen de forensische teams 5 747 behandelingen. Mario De Prijcker, directeur CGG VAGGA: ‘Behandeling blijkt de beste preventie voor recidive. De return on investment is zeer groot. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Het belang van investeringen in preventie en vroeg-interventie bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is dan ook cruciaal.’

Dat deze investering nodig is, beaamt het Universitaire Forensische Centrum (UFC).  Het UFC maakt deel uit van de Universitaire Ziekenhuisdienst Psychiatrie campus UZ Antwerpen in Edegem en werkt nauw samen met het Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) van de Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken Wilrijk. Het UFC biedt gespecialiseerde ambulante behandeling aan personen die afwijkend seksueel gedrag stellen en staat als Vlaams steuncentrum in voor de wetenschappelijke en logistieke ondersteuning van de teams, die de aanpak van deze problematiek in Vlaanderen mogelijk maken.  Minne De Boeck (zie foto), criminoloog UFC: ‘De groter wordende vraag naar een evidence-based aanpak en nauwgezette toepassing van risicotaxatie en -management vereist meer capaciteit en expertise. Hoewel dit laatste positieve tendensen zijn, stellen wij vast dat dit een invloed heeft op de werking van het gespecialiseerd hulpverleningslandschap. Als Vlaams steuncentrum aangaande seksueel afwijkend gedrag vinden wij het dan ook belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een kwalitatieve aanpak van seksueel geweld.’ (EM / Foto UA)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten