• 18/07/2024

Bijkomend onderzoek naar PFAS-verontreiniging in Mechelen

MECHELEN – Sinds het opduiken van de PFAS-problematiek in Vlaanderen, worden risicosites systematisch geïnventariseerd en onderzocht. Telkens wordt er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, wanneer er vervuiling wordt vastgesteld, worden ‘no regret’-maatregelen afgekondigd, waarna een uitgebreider, beschrijvend onderzoek kan gebeuren.

In opdracht van de OVAM werd op drie locaties een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS: Guldendal, Douaneplein en Mechelsbroek. Guldendal kwam in het vizier als locatie van de voormalige mattenweverij (GOODACRE & SONS ) en als vestigingsplaats van een inrichting voor recuperatie van edele metalen uit elektronisch afval en fotografisch afval (TROY NV). Voor Douaneplein en Mechelsbroek (specifiek het niet-gebruikte deel van de parking aan De Nekker) gaat het om terreinen waar de brandweer in het verleden heeft geoefend met PFOS-houdend blusschuim.

Daarnaast heeft de OVAM ook een bodemonderzoek ontvangen voor de site van CG Power Systems (Antwerpsesteenweg 167, zie afbeelding). Zoals in alle gelijkaardige dossiers werd hierbij ook de aanwezigheid van PFAS onderzocht. Bovendien was er een vermoeden dat hier vroeger een brand geblust werd met PFOS-houdend schuim. Op drie locaties waren al, in afwachting van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, ‘no regret’-maatregelen voor de bodem vastgelegd (Douaneplein, Mechelsbroek en CG Power Systems).

Voor het Douaneplein is geen verder onderzoek nodig en worden de ‘no regret’-maatregelen stopgezet. In de peilbuizen van het grondwater op de sites Guldendal, Mechelsbroek en CG Power Systems werden verhoogde concentraties PFAS gemeten en is verder onderzoek nodig om de verontreiniging beter in kaart te brengen en een risico-evaluatie te maken. In de drie gevallen zijn de bodemstaalanalyses wel geruststellend, zodat enkel voor het gebruik van grondwater ‘no regret’-maatregelen werden opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG). Dergelijke maatregelen worden opgelegd vanuit het voorzorgsprincipe, na verder onderzoek zullen deze geherevalueerd worden.

Patrick Princen (Groen), schepen van leefmilieu: ‘We namen van bij het begin van het opduiken van de problematiek als stad onze verantwoordelijkheid door proactief risicosites in kaart te brengen, samen te werken met OVAM en het systematisch en transparant op de hoogte houden van bewoners. Wie een overzicht van de betrokken sites en de geldende maatregelen wil, kan daarvoor steeds terecht op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. In de gebieden in kwestie zijn geen grondwaterboringen bekend. Het gebruik van regenwater valt, voor alle duidelijkheid, niet onder deze regeling. Alle betrokken bewoners werden ondertussen op de hoogte gebracht via een bewonersbrief.

De maatregelen in kwestie gelden voor een straal van 500 meter rond de sites: gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken. Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen en moestuin water te geven. Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater. (EM / Afbeelding: Vlaanderen.be)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten