• 21/05/2024

‘Bib op school’ gaat collectie dichter bij de Antwerpse kinderen brengen

WILRIJK – De bibliotheken en scholen in Antwerpen slaan de handen in elkaar om het leesplezier bij kinderen en jongeren te verhogen. Met het project ‘Bib op school’ brengen de Antwerpse bibliotheken hun collectie via de scholen tot bij de kinderen. Gedurende een volledig schooljaar wordt een grote collectie kinderboeken aan de school uitgeleend.

Concreet is ‘Bib op school’ een grote collectie kinderboeken die wordt ontleend aan de school gedurende een volledig schooljaar.  Schepen voor Nabilla Ait Daoud (N-VA): ‘Voor een gemiddelde kleuter- en lagere school bestaat dit aanbod uit ongeveer 1 200 boeken, verdeeld over verschillende leeftijden en genres. Deze collectie wordt jaarlijks onderhouden, geactualiseerd en aangevuld met nieuw verschenen boeken. Dankzij deze permanente toegang tot de diverse bibliotheekcollectie, krijgen kinderen in alle rust en zo vaak ze willen, de tijd om een leesvoorkeur te ontwikkelen.’ Schepen voor onderwijs Jinnih Beels (sp.a):  ‘De ‘Bib op school’ brengt de boeken letterlijk tot bij onze leerlingen. Ze warm maken om te lezen komt hun taal, en uiteraard leesvaardigheid, ten goede. Los daarvan is lezen vooral ook gewoon leuk en prikkelt het de fantasie van onze kinderen.’

‘Bib op school’ is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een nieuwe scholenwerking en de verbreding van het huidig aanbod van de bibliotheken. Die scholenwerking was aan vernieuwing toe omdat ze niet voldoende mee was geëvolueerd met de toename van het aantal kinderen en het aantal klassen in de stad. De vraag oversteeg het aanbod van de bib. Zo kwamen vele klassen terecht op de wachtlijst van de bibbus. Ait Daoud: ‘BIB op school’ zal ervoor zorgen dat een kwart meer kinderen kunnen genieten van kwaliteitsvolle literatuur, ze niet hoeven te wachten en ze hebben volledige jeugdboekenreeksen ter beschikking. De scholen die vandaag gebruik maken van de bibbus (zie foto) of op de wachtlijst staan, krijgen als eerste een ‘Bib op school’’. De uitrol van ‘Bib op school’ wordt maatwerk per school en wordt in nauwe samenwerking met de deelnemende scholen opgezet. Ilse Legon, directeur van de Floraschool in Borgerhout: ‘Alleen al bij het uitpakken van de dozen waren onze kinderen super enthousiast om te starten met lezen. Voor velen van onze kinderen is het de eerste keer dat ze boeken mee naar huis kunnen nemen en dat maakt het extra leuk.’

Bart Jonckers, directeur van Alberreke uit de Albertstraat in Antwerpen: ‘We kiezen ervoor om maximaal in te zetten op leesplezier op onze school. Dit hoort te gebeuren met een hedendaagse en kwalitatieve collectie op maat van onze Alberrekes. ‘We maken ook de keuze van pure leesbeleving. We proberen zoveel mogelijk administratieve rompslomp te mijden. Allemaal wins om meer aandacht te besteden aan wat het moet zijn: het boek.’

‘Bib op school’ past in een groter verhaal waarbij de wisselwerking tussen wat bibliotheken in de vrijetijd van kinderen bieden en wat er op school gebeurt rond leesbevordering, op elkaar zijn afgestemd. Bib Permeke brengt daarenboven binnenkort de ‘Rablio’ podcast voor lagere scholen uit en een bijhorende Rabliosong, te beluisteren en mee te zingen op www.permeke.org. Via deze podcast brengen ze de bib tot bij de schoolgaande jeugd. In de afleveringen komen onder meer luisterverhalen, een boek-o-foon gesprek met personages, boekbesprekingen van leerlingen, leuke weetjes, DIY-tips, een moppenrubriek en quizzen aan bod. (EM / Foto Frederik Beyens)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten