• 19/05/2024

Bethanië Zoersel stapt af van fixatie-beleid en opteert voor zorgkamer met inzet op rust

ZOERSEL – Steiger is de gesloten afdeling voor crisisopname en acute behandeling in Bethanië Zoersel, geestelijke gezondheidszorg. Ondanks het gesloten karakter zijn huiselijkheid en nabijheid er kernwaarden.

Dankzij recente verbouwingswerken werd dit nog meer in de praktijk omgezet. Spanning bij mensen in crisis wordt gereduceerd en het psychisch herstel bevordert.

Zo is er een afzonderingskamer minder, en werd er nu een zorgkamer met rooming-in, een comfortroom en prikkelarme kamer voorzien.

Dr. Mark Drijkoningen, psychiater op de afdeling en hoofdarts van Bethanië: ‘In tegenstelling tot wat sommigen verwachten, eten we hier met gewoon bestek en drinken we uit glazen en porseleinen tassen.’

‘Verder staat er een piano, een kickertafel en een biljart op de afdeling en intussen hebben we ook planten.’

‘We denken na over wat als iemand met een bloempot gooit, maar besloten om het te proberen. Hiermee willen we patiënten een signaal geven. We proberen het hier gezellig te houden en dat zit in de kleine dingen.’

Tijdens een studiedag werd het vernieuwde Steiger voorgesteld aan medewerkers, maar ook aan externe hulpverleners en zorgmedewerkers.

Aan de verbouwingswerken ging een onderzoek vooraf waarin de afdeling de noden van patiënten en hun familieleden in kaart bracht. Daarnaast werden hulpverleners gehoord en werd er gekeken naar het wetenschappelijk luik rond spanningsreductie. Al deze input samen leidde tot de nieuwe infrastructuur.

Afdelingshoofd Nancy Heijligen: ‘We hebben het aantal afzonderingskamers afgebouwd van twee naar één. Daarnaast creëerden we een zorgkamer met mogelijkheid tot rooming-in en een comfortroom of prikkelarme kamer waar we door allerlei zintuiglijke materialen inzetten op rust. Alle drie deze kamers werden uitgerust met een eigen tuintje. We streven naar humane zorg met minder vrijheidsbeperking en merken doorheen de jaren ook een mentaliteitswijziging.’

‘Vroeger legden we patiënten die gekend waren met agressief gedrag standaard op de afzonderingskamer, nu is dat niet meer zo. Er is verhoogde alertheid, maar we gaan niet onmiddellijk kansen ontnemen. We gaan voor een fixatie-arm beleid.’ Onderzoek bevestigt deze tendens: het aantal afzonderingen en fixaties is de afgelopen jaren gedaald op de afdeling en ook de duurtijd werd korter.

Dr. Drijkoningen: ‘We blijven mensen kansen geven en investeren op lange termijn, ondanks het acuut karakter. Wat vandaag geen verschil maakt, doet dat morgen misschien wel.’

Verpleegkundig-specialist Emily Walgrave: ‘Een patiënt in crisis laat je niet alleen. Dat is niet alleen één van de uitgangspunten van een High Intensive Care Unit (HIC), wat afdeling Steiger is, maar bleek ook uit de bevraging. Dankzij de verbouwing kunnen we rooming-in aanbieden.’

‘Hierdoor kan een vertrouwd gezicht 24/7 nabijheid en veiligheid bieden aan de persoon in crisis, waardoor deze tot rust kan komen. Dit zorgt voor spanningsreductie en bevordert het herstel. Dankzij rooming-in kunnen wij als afdeling ook kortere lijnen houden met de steunfiguren en hen vanaf dag één betrekken. Dit kan later de re-integratie in het gezinsleven vlotter laten verlopen.’ (EM / Foto Emmaus)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten