• 24/06/2024

Betalen voor ritje met de politiecombi in Edegem (en andere Hekla-gemeenten)

EDEGEM – In de gemeenten, aangesloten bij politiezone Hekla, zal voortaan een combitaks worden aangerekend, een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig. Gisteravond werd het gestemd in de gemeenteraad van Edegem. Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘De opbrengsten van de belasting zullen worden aangewend voor bijvoorbeeld lezingen ter preventie van drugs- en alcoholverslaving. In het totaal gaat het over een 25 à 30 gevallen per jaar.’ Adrian De Weerdt (CD&V) vond het een verstandige maatregel maar ‘juridisch is hij nog niet helemaal uitgeklaard.’ Jeroen Van Laer (Groen) verwees naar Mechelen waar bij kleine geweldpleging een begeleidingsproject wordt opgestart. Metsu: ‘De problematiek van Mechelen is helemaal anders. Daar gaat het om kleine criminaliteit door jongeren, bij ons zijn het vaak dronkaards die recidiveren.’

Vorig jaar besliste het lokaal bestuur om geen uitleendienst meer te organiseren. Schepen voor cultuur en sport Koen Michiels (N-VA): ‘Vanaf 2021 neemt Schoeters Rental Services uit Wilrijk deze dienst over en zullen zij het groter feestmateriaal zoals tenten, tafels, stoelen, podiumdelen, fietsrekken, rolcontainers,… uitlenen. Wij lenen enkel nog het kleinere sport- en spelmateriaal uit.’ Het contract loopt over vier jaar en wordt dan geëvalueerd. Schepen van jeugd Lawrence Vancraeyenest (N-VA): ‘Bij de bestelling moet steeds de aanvraag van het event zelf uit het evenementenloket worden toegevoegd. Het lokaal bestuur neemt 80 procent van de huurprijs én de transportkosten op zich voor de eerste vier dagen van de uitleenperiode.’ Sien Pillot (Groen): ‘Ons buurtcomité Klein Molenveld organiseert jaarlijks één groot buurtfeest voor ruim 150 buren en één à twee keer per jaar een kleiner event. Alleen al voor het grote feest met BBQ zullen we bij de firma Schoeters 612 euro betalen. 122,40 EUR ten laste van het buurtcomité en 489,60 euro zal de gemeente hiervoor betalen. De waarborg die ons buurtcomité zal moeten ophoesten voor deze activiteit bedraagt 500 euro. Willen we dus nu een volgende activiteit organiseren moeten we 622,40 euro in kas hebben of moeten we minimum dit bedrag winst maken voor we aan een volgend feest kunnen denken.’ Philippe Muyters (N-VA): ‘Uiteraard krijg je de waarborg terug indien alle uitgeleende zaken in goede staat worden teruggebracht.’ Michiels: ‘Uiteindelijk spreken we hier dus over een kostprijs van minder dan één euro per deelnemer.’ Het punt werd goedgekeurd met achttien stemmen voor, acht tegen en één onthouding.

Een ander discussiepunt is steevast Huis Hellemans. Michiels: ‘We gaan op zoek naar een private partner die in Huis Hellemans kunst en horeca wil combineren. Er zijn gesprekken geweest met het kunstcentrum maar onze visies lagen te ver uiteen zodat we met hun voorstellen geen rekening hebben gehouden. Momenteel zijn er twee kandidaten maar na de goedkeuring van het lastenboek gaan we ervanuit dat dit aantal nog zal oplopen.’

Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) wil een transparanter bovenlokaal overheidslandschap en pleit daarom voor regiovorming, iets waarmee Edegem niet onverdeeld gelukkig is. Van Laer: ‘In de eerste plaats zijn de gemeenten aan zet om de regio’s te bepalen. Ik vraag me af wat het bestuur van de voorgestelde referentieregio vindt en voor welke bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de voorgestelde referentieregio een meerwaarde vormt? In het voorstel moeten wij samenwerken met de stad Antwerpen.’ Metsu: ‘Er zijn inderdaad nog veel onduidelijkheden. Ik vraag me af of het  – naast de provincies en de regio’s – over een bijkomende bestuursvorm gaat. Op zich zijn we niet tegen een regio-indeling maar indien dit het geval is dan ben ik zeker geen fan. Ik neem de opmerkingen van Groen zeker mee.’ En, niet te vergeten, als antwoord op een mondeling vraag van Peter Verstraeten (Open Vld), wist de burgemeester te melden dat Sinterklaas dit weekend al door de Edegemse straten zal paraderen. Meer info volgt.

Edwin MARIËN

Foto: Facebook

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten