• 23/06/2024

Bestuur Mechelen stelt haar XIV werken voor voor de komende drie jaar

MECHELEN – Het Lokaal Bestuur Mechelen stelde vanmiddag haar XIV werven voor, in feite de uitrol van de plannen voor de komende drie jaar. Heel  wat van die zaken werden al aangekondigd, sommige zijn nieuw. Uiteraard is het onbegonnen werk om ze allemaal voor te stellen op deze plaats. Er wordt onder meer getimmerd aan de ontwikkeling van het Keerdok, de stationsomgeving, Komet, de Gandhiwijk , de start van de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwe-straat, de Adegemstraat en de Ijzerenleen. Verder wordt er 41 kilometer nieuwe en vernieuwde fietspaden ontwikkelt die wijken en dorpen nog beter en veiliger moeten koppelen met de stad en hoopt men op Ragheno deze legislatuur de eerste spade in de grond te steken voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk achter het station.

Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld, zie foto): ‘In de aanpak van kinderarmoede heeft onze stad de voorbije jaren al een inspirerend traject afgelegd. Om de problematiek van inkomen aan te pakken zal Mechelen onderzoeken op welke manier er een bijkomende financiële impuls kan gegeven worden aan kwetsbare jonge gezinnen met kinderen die via het Opkomst-team aangemeld worden. Personen met psychische kwetsbaarheid, jongeren in begeleidingstrajecten van jeugdzorg, personen met een structurele woonnood en kwetsbare (alleenstaande) ouders met een verhoogd risico op kinderarmoede zullen versneld gehuisvest worden in een sociale woning. In de Gandhi-wijk komen er een gigantisch aantal sociale woningen.’

‘Het meest ingrijpende stadsvernieuwingsproject voor de komende jaren wordt de her-aanleg van de vesten. De gefaseerde herinrichting start met de opening van de tangent, de nieuwe verbindingsweg tussen het Douaneplein op de N15 en de oprit E19 Mechelen-Zuid, begin 2022. Die verbindingsweg moet het doorgaand verkeer op de vesten aanzienlijk verminderen. Het wordt een project van vele jaren dat zal starten met een tijdelijke inrichting.’.

‘Op vijf lichtengeregelde kruispunten in Mechelen die onder het beheer van de stad vallen gaan we versneld conflictvrije kruispunten installeren. Om het probleem van de fietsdiefstallen aan te pakken hebben we zopas ons integraal beveiligingsplan voor de tijdelijke fietsparking onder de Postzegelbrug uitgewerkt. Wij kijken nu vooral naar de wijken buiten het centrum om nieuwe fietsstraten in gebruik te nemen. Bovendien komen er extra sensibiliseringsacties. Tot slot willen we het aantal schoolstraten maximaliseren.’

‘Er is 1,37 miljoen euro vrijgemaakt tot 2023 voor de implementatie van nieuwe trajectcontroles om de snelheidshandhaving geautomatiseerd af te dwingen. Een primeur voor Vlaanderen is het inzetten van mobiele trajectcontroles voor de structurele aanpak van sluipverkeer. Er komen bijna tien hectare parken bij: Hof Grisar Technopolis, de uitbreiding van de Kruidtuin, park Keerdok, park Van de Walle, park Van Deyck, drie parken in de stationsbuurt, het Caputsteenpark, de uitbreiding van het Pennepoelpark, de Verbeementuin en het Kometpark. Elke Mechelse jeugdvereniging zal in 2022 éénmaal gratis gebruik kunnen maken van de infrastructuur van De Loods of De Club  voor het organiseren van fuiven. Alle stadsvernieuwingsprojecten zullen worden voorgesteld in het Huis van de Mechelaar.’

Edwin MARIËN

Foto Stad Mechelen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten