• 15/07/2024

Beroepsorganisatie ijvert om vrouwen te laten bevallen bij vroedvrouw

ANTWERPEN – Marlene Reyns is vroedvrouw en voorzitter van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), die gevestigd is in de Antwerpse Haantjeslei. Zij verdedigen de belangen van vroedvrouwen en proberen hen een sleutelrol te geven in de maatschappij.

Reyns: ‘Er zijn een aantal vrouwen die willen bevallen bij de vroedvrouw. En er zijn ook een aantal ziekenhuizen die hun deuren daarvoor openzetten. Vandaag streven wij naar een algemene openheid voor alle ziekenhuizen zodanig dat dit een optie is voor alle vrouwen in Vlaanderen.  Antwerpen heeft een aantal mooie voorbeelden want in UZA Edegem en Monica Deurne is er een mogelijkheid om bij de vroedvrouw te bevallen. Vroeger gaf ook Sint-Vincentius de mogelijkheid om bij de vroedvrouw te bevallen, nu kan de vroedvrouw wel de mama begeleiden maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de gynaecoloog.  Een aantal zaken spelen daarbij mee. Moeder-kind is een fragiele materie. Als er iets gebeurt: wie is er dan aansprakelijk? Dat wilden we uitklaren. Vandaar hebben we een dossier opgemaakt waarbij alle insteken, die belangrijk zijn om dit mogelijk te maken, goed geargumenteerd worden. Denk dan aan het juridische en financiële luik en een aantal casussen zijn ook opgenomen.’

‘Als de vroedvrouw autonoom een bevalling begeleidt, is er altijd nog twijfel of dat wel veilig genoeg is. Maar wij kunnen aantonen dat vroedvrouwenzorg veilige zorg is. Dat is een heel belangrijk issue. Het gaat vooral over het tegemoet komen aan de wensen van de vrouwen die een gekende vroedvrouw naast zich willen, die gans het traject met haar meedoet en op die manier toch een heel andere beleving  geeft rond die zwangerschap en die bevalling.’

‘Er zijn ook vroedvrouwen die een geboortehuis oprichten, maar dat valt onder dezelfde criteria als thuis bevallen. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat al die protocollen en richtlijnen gevolgd worden om op die manier een veilige zorg te kunnen garanderen. Er dient ook een goede samenwerking te zijn met de  gynaecologen. De mama zelf dient gehoord te worden. Dat is voor ons primordiaal.’

‘Een andere setting die al een aantal jaren goed werkt is autonome vroedvrouwenzorg binnen het ziekenhuis. Hier is één mooi voorbeeld in België. Het Erasmusziekenhuis in Brussel heeft een eigen entiteit waar de vroedvrouwen volledig de zorg geven maar binnen de muren van het ziekenhuis. Dat vinden wij een heel mooi idee.’

‘Gynaecologen en vroedvrouwen hebben elkaar nodig om goede zorg te geven. Indien er een interventie nodig is om de veiligheid te garanderen is een goede samenwerking cruciaal en ook bij interventies is goede communicatie naar de ouders essentieel. De zorg en de  communicatie moet ‘op maat’ van het gezin gebeuren en juist dat maakt dat de ervaring, ook bij eventuele interventies, positief zal zijn.’ 

‘Wij hebben een dossier opgemaakt dat we willen aanreiken aan onze vroedvrouwen. Bedoeling is dat zij daarmee naar het ziekenhuis stappen en  besprekingen voeren over de verschillende punten, onder meer verzekeringskwesties, aansprakelijkheid en dat er een heldere afsprakennota komt om goed samen te werken.’

 ‘Nochtans, in Nederland en Engeland bijvoorbeeld doen vroedvrouwen de volledige zorg, ook in ziekenhuizen. In Australië hebben vele ziekenhuizen een eigen vroedvrouweneenheid. Vrouwen gaan naar de vroedvrouw en als er een pathologie is, kunnen ze op dezelfde gang terecht.’  

Mathias De Munck is net aangesteld als algemeen coördinator van VBOV. ‘Ik heb ervaring in de Overheidsadministratie en ik probeer die hier te benutten. Marlene en haar collega’s leggen zich toe op de inhoudelijke zaken en ik ben verantwoordelijk voor het operationele. Indien de Vlaamse overheid zou zeggen dat alle ziekenhuizen ‘open’ moeten zijn dan is het zo. In Brussel hebben ze decretaal bepaald dat bepaalde ziekenhuizen open ziekenhuizen dienen te  worden. Dit is een mooi precedent dat we ook in Vlaanderen kunnen volgen.’ Info: https://www.vroedvrouwen.be/jaarrapport-vroedvrouwgeleide-zorg-tijdens-arbeid-en-bevalling-cijfers, www.vroedvrouwen.be/geboortekeuzes.

Edwin MARIËN

Afbeelding VBOV

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten