• 21/06/2024

Beekpark Zuid slaat brug tussen Open Ruimte en dorpskern van Nijlen

NIJLEN – Eén van de doelstellingen van het Open Ruimte Perspectief van de gemeente Nijlen is om de versnipperde groendomeinen met mekaar in verbinding te brengen. Daarin kaderen ook de plannen voor het Beekpark Zuid. Dit moet de brug slaan tussen het Beekpark aan het zwembad en ’t Hofke aan de Tibourschrans. Beekpark Zuid, gelegen tussen de spoorweg, de Hellevoortstraat en ’t Hofke moet mogelijkheden bieden om te recreëren in een groene omgeving.

In het verlengde van het bestaande Beekpark gaan de gemeente Nijlen en haar partners het nieuwe Beekpark-Zuid realiseren. Vertrekkende vanuit een participatief traject met de inwoners van Nijlen en de toekomstige gebruikers van het park wordt het gebied ontwikkeld als een multifunctionele open ruimte vlakbij de dorpskern.

Griet Van Olmen (CD&V (midden op de foto), schepen van plattelandsbeleid: ‘De dorpstuin vormt een trage verbinding tussen de Kleine Nete en de Grote Nete en verenigt verschillende functies: onderwijs en educatie, ontmoeting, zachte recreatie, kleinschalige landbouwactiviteiten,… Dit project betekent een meerwaarde voor de gemeente, een verbinding van het openruimtegebied met het centrum van Nijlen. Er volgt een participatiemoment met de omliggenden (de chiro, de hondenschool en aan de ene kant het Githo en aan de andere zijde de Academie voor Beeldende Kunsten).’

‘Deze trage verbinding past in de Noord-Zuidverbinding tussen de Grote en de Kleine Nete die we gaan creëren. De bedoeling is dat het project in 2024 zal gerealiseerd worden. Voor het grote publiek is dit een onbekende plek die nog maar amper wordt gebruikt. Het park wordt niet echt rechtlijnig. We gaan ook rustplekken voorzien. In feite aanzien we dit als een pilootproject voor Nijlen want in de toekomst komen er nog soortgelijke projecten aan.’

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V, links op de foto): ‘In een later stadium wordt op de fietsostrade Herentals-Lier een tunnel aangelegd tussen de Woeringenstraat en de Hellevoortstraat.’

De provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid ondersteunen dit initiatief met een project-subsidie uit het Platteland Plus-programma. Daarmee worden een gedragen masterplan en een landschapsontwerp ontwikkeld en kunnen meteen ook de eerste realisaties op het terrein worden verwezenlijkt. Platteland Plus zet in op acties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de plattelandseconomie.

Kathleen Helsen (CD&V, rechts op de foto), gedeputeerde voor plattelandsbeleid: ‘Vlaanderen en de provincie leggen gelden samen om de natuur naar de kern te brengen en de verbinding te maken met open ruimte. Dit project is meteen een ideaal voorbeeld voor andere gemeenten die plannen hebben om iets soortgelijks te doen. De ontmoetingsplaatsen moeten zorgen voor cohesie in de dorpen. In het kader van Platteland Plus geven wij 126 473 euro subsidies. Provincie en gewest betalen ieder 50 procent daarvan. ‘

‘Wat ook belangrijk is dat nu twee onderwijsinstellingen met elkaar verbonden worden. Leerlingen die de afdeling STEM volgen in het Githo kunnen wat ze geleerd hebben onmiddellijk in de praktijk omzetten. Letterlijk aan de andere zijde heb je de academie.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten