• 23/06/2024

Bart Somers vernietigt gemeenteraadsbesluit in verband met trajectcontrole

BONHEIDEN – De afgelopen maanden was er veel te doen over het contract dat de gemeente Bonheiden had afgesloten met een private speler om de verkeersveiligheid te handhaven. Bonheiden ging in zee met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. Op zich geen probleem, was het niet dat het contract bepalingen bevatte die minstens de indruk wekten dat de lokale autonomie dreigde ondergraven te worden. Bart Somers (Open Vld), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, besliste vandaag om het gemeenteraadsbesluit te vernietigen.

In het Vlaamse regeerakkoord werd onder impuls van Somers afgesproken om lokale besturen een rol te geven in het handhavingsbeleid van de verkeersveiligheid. Lokale besturen kunnen welbepaalde snelheidsovertredingen op wegen waar 30 kilometer per uur of 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is, voortaan sanctioneren met GAS-boetes. Somers: ‘Zeker in zones tot 50 kilometer per uur wordt er nog regelmatig te snel gereden. Dat zijn vaak schoolomgevingen met veel voetgangers, fietsers en kinderen. Sensibilisering is belangrijk, maar een verkeersveiligheidsbeleid staat en valt met een handhavingsbeleid. Door lokale besturen een rol te geven in het handhavingsbeleid zal de verkeersveiligheid in Vlaanderen erop vooruitgaan.’

Lokale besturen kunnen dit zelf in handen nemen, zoals onder meer Mechelen en Genk doen. Het lokaal bestuur kan er ook voor kiezen om in zee te gaan met een private partner. Somers: ‘Niet elke stad of gemeente is in staat om een opdracht volledig zelfstandig uit te voeren, bovendien moet een overheid ook niet alles zelf doen. Samenwerken met private partners moet kunnen, maar het contract en de voorwaarden moeten wel voldoen aan de geldende rechtsregels. Zo zijn er veel lokale besturen die samenwerken met privépartners in de handhaving van hun parkeerbeleid. Er zijn randvoorwaarden die gerespecteerd moeten worden, maar niet alles moet per definitie door ambtenaren worden uitgevoerd.’

Precies bij die randvoorwaarden knelt het schoentje in het geval van Bonheiden. Het lokaal bestuur ging in zee met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, was het niet dat het contract de lokale autonomie aan banden dreigde te leggen. Volgens de afspraken in het contract moest de gemeente gedurende de uitvoeringstermijn van het contract werken aan de wegenis en andere infrastructuurwerken zoveel mogelijk vermijden. Aanpassingen mochten niet worden doorgevoerd zonder overleg met de concessiehouder. Dat wekt de indruk dat de autonome bevoegdheid van de gemeente om autonoom haar mobiliteitsbeleid te voeren, wordt ingeperkt. Het leidde tot verschillende klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vlaams minister Somers beslist nu om de gemeenteraadsbesluiten te vernietigen.

Somers: ‘De beslissing was onwettig genomen en de voorwaarden in het contract gaan in tegen het algemeen belang. Samenwerken met privépartners moet kunnen, maar een lokaal bestuur moet te allen tijden kunnen beslissen om wegenwerken uit te voeren. Lokale besturen moeten autonoom kunnen beslissen om verkeersdrempels en snelheidsremmers te installeren. Zoniet dreigt winstbejag de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. De lokale autonomie en de verkeersveiligheid moeten voorop staan. We zullen deze aandachtspunten duidelijk communiceren naar alle lokale besturen in Vlaanderen.’ (EM / Afbeelding FB)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten