• 20/06/2024

Bart Somers trekt vergunning van Pakistaanse moskee in Antwerpen in

ANTWERPEN – De Pakistaanse moskee Noor-Ul-Haram in de Van Kerckhovestraat in Antwerpen verliest zijn erkenning. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld, zie foto) vandaag beslist. Tegelijkertijd start de minister de procedure om de erkenning van de moskee De Koepel uit Borgerhout op te heffen. De moskee van Houthalen-Helchteren ondertekent een extra engagementsverklaring en wordt in een traject met verhoogd toezicht geplaatst.

Vorig jaar startte Somers de procedure om de erkenning van de Pakistaanse moskee in Antwerpen op te heffen. Dat deed hij naar aanleiding van signalen over interne conflicten die de goede werking van de moskee onmogelijk maakten. In zijn advies geeft Vincent Van Quickenborne (Open Vld), de federale minister van Justitie, aan dat de Pakistaanse moskee volgens de Staatsveiligheid sinds 2013 geteisterd wordt door aanslepende spanningen. Ook na een officiële ingebrekestelling werden de problemen niet opgelost. Op basis van alle elementen oordeelt Bart Somers nu dat de Pakistaanse moskee niet meer voldoet aan het erkenningscriterium ‘maatschappelijke relevantie’ wat inhoudt dat de moskee niet langer voldoende draagvlak heeft binnen de lokale gemeenschap en de sociale cohesie verstoort.

Somers: ‘De erkende imam kreeg al meer dan een jaar geen toegang meer tot het moskeegebouw en de politie is meerdere keren moeten tussenkomen naar aanleiding van rellen. Sinds dit jaar heeft de lokale geloofsgemeenschap geen moskeegebouw meer. Daarnaast voldeed de moskee niet aan verplichtingen zoals het opmaken van notulen en het organiseren van verkiezingen voor het bestuursorgaan.’

Tegelijkertijd start de minister de opheffingsprocedure voor de erkende moskee De Koepel aan de Stenenbrug in Borgerhout. Deze moskee voldoet aan geen enkele administratieve verplichting. Sinds 2011 bezorgde De Koepel geen notulen van de bestuursvergaderingen, geen meerjarenplannen, geen jaarrekeningen en budgetten waaruit financiële leefbaarheid en transparantie moet blijken, geen verslagen van maatschappelijke betrokkenheid, geen notulen van de verkiezingen voor het bestuursorgaan, geen namen van de bedienaars of het bewijs van de inburgeringsplicht. Somers: ‘In maart heb ik naar aanleiding van een evaluatierapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur de betrokken moskee met een ingebrekestelling aangemaand om de vastgestelde tekortkomingen weg te werken. Omdat dit nog steeds niet gebeurd is, start ik de opheffingsprocedure op. De komende maanden geven alle betrokken actoren een advies en daarna neem ik een beslissing over de erkenning.’

De Koepel is de eerste Belgische moskee die gesticht en gerund wordt door bekeerlingen en werd geopend in 2008. De aankoop werd gefinancierd door het Turkse Diyanet, de renovatie door de lokale Turkse en Marokkaanse gemeenschappen. In juni 2013 kondigde Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) aan de opheffingsprocedure van de erkenning op te starten. In een nota van de Staatsveiligheid van januari 2014 staat dat binnen De-Koepel ‘een aantal belangrijke figuren actief zijn met een vrij radicaal profiel dat aanleunt bij het salafisme, maar dat het niet mogelijk is om de moskee in zijn geheel te omschrijven als salafistisch of radicaal en dat men niet op de hoogte was van specifieke extremistische uitspraken of activiteiten die een concrete inbreuk zouden inhouden op de erkenningscriteria. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten