• 23/06/2024

Bart De Wever sluit opnieuw twee cafés, winkeliers Deurne Centrum komen in actie

ANTWERPEN – Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen, besliste om twee cafés in Borgerhout te sluiten van woensdag 5 april tot en met woensdag 4 mei wegens herhaaldelijke illegale feiten.

Tijdens een controle in een horecazaak op de Turnhoutsebaan trof de politie tien verpakkingen met cocaïne aan onder tafels en twee verpakkingen met hasjiesj. Woordvoerder Johan Vermant: ‘Doordat deze drugs in aparte verpakkingen zaten, zijn er ernstige vermoedens dat deze bestemd waren voor verkoop. Bij de controle werden er bovendien twee klanten aangetroffen met elk een gebruikershoeveelheid hasjiesj op zak. De uitbaters tolereren het gebruik van verdovende middelen en het rondhangen ter hoogte van hun zaak, met nachtlawaai en sluikstort tot gevolg en doen niets om de hinder te beperken. De zaak ligt bovendien aan een drukke winkelas met heel wat passage, en in de onmiddellijke omgeving van verschillende scholen en woningen.’

Bij een controle van een horecazaak in de Gijselsstraat stelde de politie vast dat er binnen licht brandde. Er stonden twee mannen achter de toog, maar de toegangsdeur was slotvast. Het zicht in de inrichting werd belemmerd door een folie op de ramen. Op die manier worden de activiteiten in de inrichting afgeschermd. De twee mannen bleken klanten te zijn, die aan de politie toegaven dat de verantwoordelijke niet aanwezig was. Er hing een cannabisgeur in het café en op één van de twee aanwezigen trof de politie een gebruikershoeveelheid cannabis aan.

Vermant: ‘De Gijselsstraat is een belangrijke doorgangsstraat tussen de Turnhoutsebaan en de buurt rond het Stuivenbergziekenhuis en er zijn heel wat scholen en woningen in de omgeving. Er is in de buurt bijzondere aandacht voor de problematiek van druggerelateerde incidenten, vechtpartijen en geluidsoverlast. Doordat deze zaak onbeheerd wordt achtergelaten, kunnen aanwezigen ongestoord handelen. De uitbater van de zaak neemt zelf geen maatregelen om deze illegale druggerelateerde praktijken te doen ophouden.’ Voor beide cafés acht de burgemeester een sluiting van een maand noodzakelijk.

De aanslagen de afgelopen maanden hebben de ondernemers in Deurne Centrum aan het denken gezet. Alain Hoeckx (links op de foto), voorzitter van de winkeliersvereniging: ‘We zijn ons gaan informeren bij het bestuur en de lokale politie in wat wij als handelaars kunnen betekenen in het geheel. Daar is de oprichting van een BIN-Z voor Deurne Centrum uit ontstaan. Negen maanden geleden hebben we een brief verstuurd naar Yves Dermagne (PS), minister van werk, met de vraag naar meer controle op malafide ondernemingen maar we kregen nooit antwoord.’

Daarom wordt in Deurne Centrum een BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, opgestart, een samenwerking tussen het district, de  winkeliersvereniging en de lokale politie van Deurne. Districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA): ‘Het BIN-Z heeft als doel het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, het belang van preventie te verspreiden en uiteraard criminaliteit te verminderen.’

Het BIN-Z is gebaseerd op een permanente informatie-uitwisseling tussen handelaars uit het district en de politie, zonder bijkomende kosten voor de handelaars. Coördinator van BIN-Z wordt Tessa Mariën (midden op de foto naast Benny Van Loon, voorzitter lokale economieraad Deurne), ondervoorzitter van de winkeliersvereniging en gevestigd in het centrum op de Gallifortlei. Tessa is het vaste aanspreekpunt van de politie voor de opvolging van het BIN-Z en functioneert als spreekbuis tussen politie en de leden van het BIN-Z. Ondernemers gelegen in het centrum tot aan het Wim Saerensplein kunnen gratis aansluiten via de website van de winkeliersvereniging. Info: https://www.deurnecentrum.be/bin-z/. (EM / Foto Alain HOECKX)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten