• 24/07/2024

Bart De Wever (N-VA): ‘We gaan ook optreden tegen filmpjes op sociale media’

ANTWERPEN – Vanochtend is de stedelijke crisiscel van Antwerpen bijeengekomen in navolging van de coronamaatregelen die de Vlaamse regering heeft afgekondigd. . Aan deze stedelijke crisiscel namen burgemeester Bart De Wever (N-VA) , de schepen voor onderwijs en jeugd, Jinnih Beels (sp.a), de lokale veiligheidsdiensten en stedelijke experts deel. De crisiscel heeft een aantal maatregelen genomen voor die zaken waarvoor de stad zelf rechtstreeks verantwoordelijk is.

De stad zal van de herfstvakantie en de navolgende verlenging tot en met woensdag 11 november gebruik maken om samen met schoolbesturen, vakverenigingen en het onderwijzend personeel alle mogelijke scenario’s voor te bereiden.

Beels:  ‘Ik onderhoud  daarvoor intense contacten met het werkveld om in het belang van alle leerlingen en het personeel een beslissing te nemen, met het oog op het feit dat het in een grootstad als Antwerpen bijzonder moeilijk is om alle leerlingen met afstandsonderwijs te bereiken. Er wordt om de bijkomende vakantiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 november te overbruggen buitenschoolse opvang voor min-twaalfjarigen voorzien in samenwerkingen met huidige partners.’

Voor de min–twaalfjarige kinderen van zorgpersoneel zal de stad maximaal capaciteit voorzien om de bijkomende vakantiedagen op maandag 9 en dinsdag 10 november te overbruggen. Voor het jeugd(welzijns)werk voor kinderen vanaf twaalf jaar is de komende periode een uitdaging.’

‘Jeugdwerkorganisaties zetten zich hard in om ook tijdens de herfstvakantie maximaal en binnen de geldende regels een aanbod aan Antwerpse jongeren te doen. Dat kan digitaal gebeuren, of binnen het strikte kader dat de minister van Jeugd heeft opgesteld. Het jeugdwerk voor min-twaalfjarigen kan gewoon doorgaan.’

De crisiscel heeft beslist om in navolging van de Vlaamse maatregelen alle eigen stedelijke infrastructuur voor sport en cultuur – zoals zwembaden, sporthallen, musea en cultuurcentra – te sluiten vanaf morgen donderdag.

Alle lopende aanvragen en toelatingen voor de komende periode (tot minstens maandag 19 november of zolang de hogere regelgeving dat bepaalt) in verband met evenementen zullen worden geannuleerd.

De eindejaarsevenementen van de stad zullen, zoals al gecommuniceerd, in een minimale vorm doorgaan, met de focus op sfeerverlichting en –beleving. De crisiscel heeft daarnaast wel finaal beslist om de kerstmarkt en het eindejaarsvuurwerk te annuleren.

De Wever: ‘In Antwerpen worden de verschillende maatregelen die de stad zelf en hogere overheden hebben opgelegd van in het begin van de gezondheidscrisis strikt gehandhaafd. In het bijzonder voor het toezicht op markten en op het openbaar vervoer zal de lokale politie de komende tijd verstrengd handhaven op de mondmaskerplicht en, voor de markten, het respecteren van de afstandsregels en het samenscholingsverbod.’

‘Daarnaast zal de lokale politie het fenomeen bestrijden waarbij filmpjes en foto’s op sociale media worden verspreid die pochen met het overtreden van de coronamaatregelen. Zo duiken er beelden op van Antwerpenaren die hun aanwezigheid op feestjes, bij samenscholingen of tijdens het overtreden van de nachtklok fier tonen. Ik veroordeel dit gedrag scherp, en wijs erop dat de lokale politie deze overtreders boetes zal opleggen.’ (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten