• 19/05/2024

Balen, Dessel, Mol, Arendonk, Ravels en Retie maken een vuist tegen familiaal geweld

MOL – In de strijd tegen interfamiliaal geweld investeerde Annelies Verlinden (CD&V), minister van binnenlandse zaken, anderhalf miljoen euro in lokale innovatieve projecten. Om de lokale en bovenlokale samenwerking te stimuleren deed ze eind 2021 een oproep aan alle Belgische steden en gemeenten om projectvoorstellen in te dienen. De projecten hebben tot doel om intrafamiliaal geweld te voorkomen en kennis, ervaring en expertise met andere steden en gemeenten uit te wisselen. Bij de vijftien coördineerde steden en gemeenten horen Mechelen, Boom en Mol. De minister vergaderde tot vijf uur vanochtend in het federaal parlement en moest er op het middaguur terug zijn . Tussendoor maakte ze kennis met het project ‘Een Kempische vuist tegen familiaal geweld’, dat werd voorgesteld in het gemeentehuis van Mol.

 In dit project gaan de verschillende partners de strijd aan tegen geweld binnen het gezin. Bedoeling is om slachtoffers te helpen door het hulpverleningsaanbod kenbaar te maken, hulpverleners op te leiden en methodieken te ontwikkelen om onder meer ook met kinderen over familiaal geweld te spreken. De gemeentebesturen van Balen, Dessel, Mol, Arendonk, Ravels en Retie, de politiezones Balen-Dessel-Mol en Kempen Noord-Oost, het Centrum voor Algemeen Welzijn, het Veilig Huis Kempen en onderzoekers van UCLL slaan hiervoor de handen in elkaar.

 Verlinden: ‘De bedoeling van mijn oproep was om een soort rimpeleffect te hebben van allemaal lokale aanpakken en dan de lessons learned samen te leggen en dan te kijken wat de beste aanpak is. Ondertussen zijn er goede dingen die gebeuren. Er is al een lokale versterkte aanpak en al deze projecten kunnen we op nationaal niveau samenbrengen.’

 ‘Hier in Mol heeft men een wetenschappelijke onderbouw en ik leerde wat de drempels zijn voor aangifte. Dingen zoals hoe kunnen we uithuisplaatsingen beter opvolgen zijn universele vraagstukken. De vraag is ‘waar kunnen we nog beter doen?’ zonder natuurlijk de garantie te geven dat het helemaal uitgesloten kan worden. Niemand kan nulrisico garanderen. Dat bestaat niet. Toch moeten we kijken hoe we de brug kunnen maken. Met het platform dat jullie creëren met die verschillende partners geven jullie zeker een aanzet. We moeten nu zien hoe we alles samenleggen. Het einde van de legislatuur is  al bijna daar. Mijn beleidsdomein leent zich niet tot een pauze.’

 ‘We moeten vlaggen zetten en mijlpalen zoeken om te zorgen dat wat we nu gedaan hebben opgepikt kan worden in de toekomst. Het laatste is hier nog niet over gezegd. Cijfers en wetenschappelijke onderbouw zijn uiteraard belangrijk maar in een sociale context kan je niet alles tot cijfers herleiden. Dat is soms de uitdaging voor de politie. Vaak vraagt men hoeveel pv’s er gemaakt zijn of hoe vaak bepaalde feiten zich hebben voorgedaan maar in de nuance en de manier waarop een pv wordt opgemaakt is het niet altijd mogelijk om alles in statistieken te gieten.’

 Jitte Nijs en Peggy de Busser (zie foto hierboven) van CAW De Kempen:  ‘We versterken de samenwerking tussen de partners en verbeteren de hulpverlening door de wijde verspreiding van kaartjes met het lokale hulpverleningsaanbod en een opleiding voor politiediensten en maatschappelijke werkers van de sociale diensten uit de deelnemende gemeenten. Daarnaast waren er train-de-trainer workshops voor hulpverleners waarbij ze leerden werken met de methodiek BABO de Beer. Deze methodiek helpt om met kinderen over familiaal geweld te spreken.  Het Veilig Huis Kempen woont het overlegplatvorm kindermishandeling bij en ontwikkelde  een methodiek om anoniem casussen te bespreken met andere partners. Op vraag van het CAW en het Veilig Huis Kempen voert University Colleges Leuven Limburg (UCLL) uitgebreid onderzoek rond het thema. De resultaten van het onderzoek bepalen het vervolg van het project.’

 Edwin MARIËN

 Foto’s Gemeente MOL

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten