• 19/05/2024

Baggerwerken Schelde voor bouw nieuwe tunnel gestart

ANTWERPEN – Aannemer TM COTU* is gestart met baggerwerken in de Schelde voor de aanleg van een tijdelijke vaargeul in de rivier. De vaargeul voor schepen wordt hiermee tijdelijk opgeschoven naar het noorden en versmald van 180 meter naar 80 meter, om plaats vrij te maken voor het baggeren van de zogenaamde ‘zinksleuf’. In deze sleuf zinken we vanaf de zomer van 2025 de acht tunnelelementen, die momenteel gebouwd worden in Zeebrugge, af.

“Op Linkeroever is het uitgraven gestart van de derde en laatste bouwkuip voor de toerit naar de Scheldetunnel. Hier wordt de wegenis tussen de tunnel en het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever (E34 x R1) gebouwd. Tegen het einde van de zomer zal ook de nieuwe Scheldedijk op Linkeroever klaar zijn”, aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.
Er is ook gestart met het uitgraven van de laatste bouwkuip. De met PFAS vervuilde grondlaag wordt steeds als eerste afgegraven en afgevoerd naar grondreinigingscentra. De propere uitgegraven grond voor de tunneltoerit op Linkeroever zal onder meer gebruikt worden om de groene bermen rond het knooppunt Sint-Anna en de nieuwe Scheldedijk op te bouwen. Door deze grond vlakbij opnieuw te gebruiken, is er heel wat minder transport nodig. Dit duurzaam hergebruik tussen de Oosterweelwerven is minder belastend voor het milieu.

Voor het bouwen van de Scheldetunnel wordt heel wat grondwater uit de bouwkuip opgepompt. Om dit grondwater te zuiveren van PFAS werd er geïnvesteerd in een grote waterzuiveringsinstallatie op de werf. In dit gezuiverde grondwater wordt geen PFAS meer gedetecteerd. Van het gezuiverde water is er al 80.000 m³ gepompt naar het natuurgebied Blokkersdijk. Dit gebied kampt met verdroging en dankzij het propere water van de werf voor de nieuwe Scheldetunnel kan de achteruitgang van dit waardevolle en Europees beschermde natuurgebied gestopt worden.

Beelden Lantis

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten